U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

liefdevol spreken en aandachtig luisteren

Al jaren ben ik betrokken bij de Rotterdamse Sangha, een groep mensen die maandelijks bijeenkomt om te oefenen in mindfulness in de traditie van zenleraar Thich Nhat Hanh. Kort aangeduid als het pad van liefde en begrip.
Thich Nath Hahn heeft een 5-tal aandachtoefeningen geschreven die leidraad zijn voor beoefening. Een van deze aandachtoefeningen gaat over liefdevol spreken en aandachtig luisteren:

“Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig spreken en het onvermogen om naar anderen te luisteren, beloof ik van ganser harte om te leren liefdevol te spreken en met mededogen te luisteren om zo het lijden te verminderen en verzoening en vrede tot stand te brengen in mijzelf en tussen andere mensen, groeperingen en naties. Wetend dat woorden geluk of leed kunnen veroorzaken, heb ik het oprechte voornemen om de waarheid te spreken en woorden te kiezen die bijdragen tot zelfvertrouwen, vreugde en hoop. Als er woede in mij opkomt, neem ik mij voor om niets te zeggen. Ik zal dan met aandacht mijn adem volgen en loopmeditatie doen om zo mijn boosheid te herkennen. Ik zal diepgaand kijken naar het ontstaan van de boosheid, vooral naar verkeerde waarnemingen en gebrek aan begrip voor het lijden in mijzelf en in anderen. Ik zal op zo’n manier spreken en luisteren dat wij gezamenlijk ons lijden kunnen los laten en een weg kunnen vinden uit moeilijke situaties. Ik neem me voor geen geruchten te verspreiden en niets te zeggen dat verdeeldheid of onenigheid kan veroorzaken. Ik zal met de juiste inzet oefenen om mijn vermogen tot begrip, liefde, vreugde en saamhorigheid te voeden om zo boosheid, geweld en angst, die diep in mij verborgen liggen, langzaam maar zeker te kunnen transformeren.”

Ik volg twitter en af en toe doe ik mee. Dat is nou niet bepaald een plek waar liefdevol wordt gesproken en aandachtig wordt geluisterd. Soms word ik er moe van, of boos, en kan ik allerlei inhoudelijke discussies niet meer volgen. Bijvoorbeeld over het begrip ‘vrijheid’: kan je zeggen dat iemand met een psychotische kwetsbaarheid ‘vrij’ is om te doen wat-ie wil? Er zijn mensen die dat vinden. Dus onbeperkt alcohol drinken, er aan verslaafd raken, verslaafd raken aan drugs, zwerven, slapen onder bruggen, autoradio’s jatten. Mijn zieke broertje was enorm gesteld op zijn vrijheid. Kwam daar niet aan! Dan kreeg je de wind van voren! Maar hij hunkerde ook naar een vaste relatie, naar kinderen, hij was soms enorm jaloers op de manier waarop mijn vrouw en ik ons leven leiden. “Had ik maar een vrouw, had ik maar werk, kinderen…” Koos hij er in vrijheid voor om bij vier graden vorst dronken op een bankje in het park in slaap te vallen? Rekende hij erop dat iemand hem er net op tijd vanaf zou plukken?

Het wordt in 2019 de kunst om in het geweld dat gaat over de ggz trouw te blijven aan onze inhoudelijke drijfveren en verlangens. Ypsilon gaat er het komende jaar weer alles aan doen om de lijnen die we hebben uitgezet te volgen, en waar nodig aan te passen. Ook zullen we vooruit kijken. Met anderen willen we goed samenwerken, liefdevol spreken en aandachtig luisteren. Vergeef ons als ons dat niet altijd lukt.

4 reacties:

Evert Visser
Op 19-05-2019 18:23
Ik begrijp dat er uit recent onderzoek is gebleken dat schizofrenie niet wordt veroorzaakt door een specifieke DNA afwijking of hersenbeschadiging.

Tegelijkertijd is al lang bekend dat schizofrenie bij sommige mensen kan worden opgewekt met verdovende middelen (als afkickeffect hiervan).

Misschien een idee voor Ypsilon een onderzoek te stimuleren waarin wordt bekeken wat er met de schizofrenie gebeurt wanneer het totaal aan verdovende middelen (bijvoorbeeld benzo's en illegale drugs) eerst gelijkmatig over de dag wordt uitgesmeerd en daarna geleidelijk wordt afgebouwd.

De resultaten hiervan zouden als advies kunnen worden gebruikt voor de behandeling.

Evert Visser
Op 20-05-2019 13:10
Het Wikipedia item prepulsinhibitie noteert: Het is gebleken dat bij schizofrenie de PPI-reactie is verzwakt.

Als gevolg hiervan komen signalen luider dan normaal de hersenen binnen, waar zij van schrikken.
Ze hebben geen keus, ze zijn daarom niet vrij.

Ik heb de ziekte van mijn moeder altijd minder erg gevonden dan de interpretatie en (potentiële) interventies van de medische stand, ik weet nu: zij hebben haar ook nog haar leven lang vergiftigd.
Veel gebeurde in het geniep, ongestoord en onbestraft.

Evert Visser
Op 26-12-2019 14:47
Het dempend effect door het prepulsinhibitie systeem van de hersenen kan worden uitgeschakeld door een subsysteem hiervan wat reageert op de stof noradrenaline.

Dit systeem komt in actie wanneer de hersenen te weinig signalen ontvangen zoals wanneer zij onder invloed zijn van verdovende stoffen.
Deze stoffen kunnen ook van de dokter komen, zoals benzodiazepines (rustgevende en slaapmiddelen).

Ook het op zich waarschijnlijk redelijk goed werkende schizofrenie medicijn olanzapine stimuleert volgens haar ontwikkelaar o.a. de aanmaak van noradrenaline.

Wanneer de verdovende middelen raken uitgewerkt kan er een tekort aan dempingskracht binnen de hersenen ontstaan, bijvoorbeeld binnen de dag of tijdens een afkickperiode.

Op deze momenten treedt de schizofrenie op.

Het prepulsinhibitie subsysteem zou volgens Karen Alsene in het Amerikaanse vaktijdschrift Neuropsychopharmacology in haar geheel kunnen worden uitgeschakeld door lipofiele apha en betablokkers. Zodat deze tijdens een afkickperiode overbruggend of zelfs preventief kunnen worden gebruikt.

Ook bij hypoglykemie maken de hersenen veel noradrenaline aan die het prepulsinhibitie subsysteem aan kunnen zetten, waardoor ook hierbij schizofrenie kan ontstaan.

Ik las onlangs de wiki biografie over de bekende pianist John Ogdon.
Deze stabiele man kreeg op een bepaald moment schizofrenie, terwijl pas tegen het eind van zijn leven bleek dat hij ook aan diabetes leed.

Evert Visser
Op 28-12-2019 16:09
Voor de duidelijkheid van wat ik hiervoor schreef:

Het prepulsinhibitie systeem binnen de hersenen dempt te harde signalen.

Het subsysteem wat geactiveerd wordt met de stof noradrenaline schakelt het hoofdsysteem en hiermee de demping uit.

Het subsysteem kan echter op haar beurt ook worden gedeactiveerd door lipofiele alpha en betablokkers zodat het hoofdsysteem weer gaat werken en haar dempfunctie zich herstelt.

Wanneer het hoofdsysteem weer begint te werken zo gauw het verdovende middel raakt uitgewerkt is er niets aan de hand.
Zo niet dan ontstaat er schizofrenie of mogelijk bi-polariteit.

Persoonlijk zou ik ervoor zijn wanneer de behandeling zich richt op het afkicken van verdovende stoffen inclusief die van de dokter.


Reageer!


sluit venster