U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Ypsilonvoorzitter Marja Hasert

Vertrouwen? Wie dan?

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de diensten van een FVP(Familie Vertrouwens Persoon)? Laat het Ypsilon weten! Uw positive en negatieve verhalen zijn van harte welkom. Zij kunnen ons pleidooi ondersteunen voor een goede wettelijke  regeling.

Ypsilon heeft zich sterk gemaakt voor het installeren van FVP'en in GGZ instellingen. Familie moet ergens gehoord worden. Moet een onafhankelijke 'tussenpersoon'  kunnen inschakelen als ze met een vraag of probleem inzake de zorg zitten. Moet een gesprek kunnen voeren over zaken die "onder ons" blijven. Ook kan familie in een FVP een "bemiddelaar" zoeken. Een FVP moet de klachten objectief bekijken en advies geven. Regelmatig wordt de FVP daarom betrokken in een gesprek tussen familie en hulpverlener of arts.

De FVP kan zonder dat de emoties daarin een rol spelen zaken uit elkaar  houden en bespreken. Ook moet de FVP betrokkenen wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het hoeft niet altijd tot dit uiterste middel te komen maar soms is ook hun tussenkomst niet voldoende om een klacht naar tevredenheid af te handelen en is een officiële klacht de enige uitweg.

De onafhankelijkheid van Familie Vertrouwens Personen kan in het geding komen wanneer die door de instelling aangesteld worden. Want kun je verwachten dat zij hun broodheer bekritiseren of aan de schandpaal nagelen? Is het reëel te veronderstellen dat zij objectief advies geven en betrokkenen steunen in de kritiek? Er zijn vast en zeker instellingen waar deze vragen positief beantwoord kunnen worden. Maar is dat overal zo? Ik vraag het me af.  

Er wordt op dit moment door een werkgroep in opdracht van het Ministerie van VWS, gewerkt aan een FVP-regeling die de onafhankelijkheid waarborgt. Om te onderstrepen dat deze functionarissen niet in dienst van een instelling moeten werken maar een onafhankelijke status moeten krijgen, zou ik graag uw verhalen willen horen. Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de diensten van een FVP? Laat het ons weten! Uw positive en negatieve verhalen zijn van harte welkom. Zij kunnen ons pleidooi ondersteunen om dit zo snel mogelijk goed en wettelijk geregeld te krijgen.    


Reageer!


sluit venster