U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Hersenkraker

 “En, heb jij je hersenen al gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse hersenbank (NHB)? Dat was toch een van je goede voornemens voor 2015?”

Dat was dus niet een van mijn voornemens. In 2013 heb ik meegewerkt aan een film over hersendonatie, die in opdracht van NHB-psy gemaakt was en nog steeds te zien is op www.nhb-psy.nl. Die film is vertoond tijdens de landelijke Ypsilon-studiedag in 2013. Daarin zeg ik dat hersenonderzoek van groot belang is. Maar ik twijfelde toen of ik zelf mijn hersenen zou doneren. Ik sprak er vanzelfsprekend met mijn geliefde over. Ik heb geen zieke broer meer. Het zou -  zo schat ik in - met hem onbespreekbaar zijn geweest. Dat zal ik nooit weten.

Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het krijgen van een psychose of schizofrenie en wat er aan kan worden gedaan, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. De resultaten van het onderzoek zullen een bijdrage kunnen leveren aan het doen verminderen van soms ernstig lijden van toekomstige generaties.

Op 7 januari jl. hebben vier Ypsilonners, waaronder ik, op uitnodiging van de NHB gepraat over manieren waarop onze leden het beste zouden kunnen worden benaderd met de vraag om hun hersenen te doneren voor hersencel-  en hersenmoleculenonderzoek. Want het aantal hersendonoren moet omhoog.

Als ik mijn hersenen voor dat onderzoek zou doneren, wordt na mijn sterven mijn lichaam zo spoedig mogelijk opgehaald, om vervoerd te worden naar het VU medisch centrum waar de hersen-uitname plaats zal vinden. Dit gebeurt via een snede aan de achterkant van het hoofd, zodat er daarna vrijwel niets meer zichtbaar van is. Vervolgens wordt mijn lichaam binnen 24 uur weer naar mijn nabestaanden gebracht. De hersen-uitname moet snel plaatsvinden omdat het belangrijk is dat het weefsel zo vers mogelijk is. Dan kunnen ze er in het onderzoek het meeste mee doen.

Kun je je voorstellen hoe het zal zijn als iemand van wie je houdt snel na diens overlijden wordt opgehaald voor zo’n obductie? Toen mijn vader overleed was ik een half uur te laat. Ik was in een file terechtgekomen. Hoe zou ik het hebben gevonden als ik in het ziekenhuis een leeg bed zou hebben aangetroffen? Nu was hij nog een beetje warm, en voor mijn gevoel nog heel dichtbij. Een leeg bed? De onderzoekers zeggen: een lichaam wordt pas opgehaald nadat de naastbetrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven! Dus als zij meer tijd willen…

Ik vind dit een zwaar onderwerp. Wel een heel belangrijk onderwerp, dat dit jaar meer aandacht zal krijgen dan voorheen. In de komende Ypsilon Nieuws komt een interview met iemand die er voor gekozen heeft om hersendonor te zijn. De NHB zal een workshop ontwikkelen die eerst wordt  aangeboden aan de ledenraad en kaderleden in een gezamenlijke bijeenkomst op 7 maart a.s. en daarna aan Ypsilon-regio’s. Een workshop waarin de stand van zaken op het brede gebied van hersendonatie en hersenonderzoek aan de orde komt. Welke inspanningen worden geleverd en wat hebben we er aan? Welke beslissing iemand ook neemt, deze moet aansluiten op je diepste wens, afrekenen met je angsten, passen bij je overtuigingen over sterven en afscheid nemen van het leven, en passen bij wat je geliefde wil. Wie zo’n beslissing eerlijk en oprecht neemt, doet het altijd goed.


Reageer!


sluit venster