U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Ypsilonvoorzitter Marja Hasert

Raad van bestuur; je hebt ze nodig!

Ik ben net thuis van een ritje naar Franeker op verzoek van Daniel van Dijk, psychiater bij GGZ Friesland.

Er zijn plannen om op het terrein van GGZ Friesland woonvormen te bouwen voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ook voor mensen die nu in de instelling wonen, geïnstitutionaliseerd zijn. Deze mensen hebben in de loop van hun leven zoveel schade opgelopen als gevolg van hun ziekte dat zelfstandig wonen in de maatschappij een stap te ver is. Gelukkig komt er steeds meer het besef dat het aanbod op maat moet zijn. Voor mensen die hun beperkingen kennen en ermee hebben leren leven is andere ondersteuning nodig dan voor mensen die tot voor kort jarenlang dakloos zijn geweest en niets van de GGZ wilden weten.

Ik was gevraagd om de visie van Ypsilon op wonen uit te dragen in een bijeenkomst van wethouders en ambtenaren van de gemeente Franekeradeel. De gemeente moet je 'mee' hebben als je plannen wilt ontwikkelen. Omdat de juiste beslissingen alleen genomen kunnen worden op basis van kennis werd bij deze gelegenheid vanuit meerdere invalshoeken het belang van goede woonvoorzieningen toegelicht. De gemeente stond zichtbaar open voor de argumenten die werden aangevoerd. Er was uitleg over het ziektebeeld en de consequenties die dat heeft voor betrokkenen en uitleg over de plannen.  

Als laatste werd er ingegaan op de financiën. Bepaald geen ondergeschikt onderwerp. GGZ Friesland staat zo ongeveer onder curatele. Er is een groot tekort. Toch is het geld er wel, werd er gezegd, het wordt alleen aan de verkeerde vormen van zorg uitgegeven. Daar zullen we onze Raad van Bestuur van moeten overtuigen. Ik heb zomaar het idee dat de RvB overtuigen lastiger wordt. 

Eenmaal thuis las ik het Schizbulbericht over de HIT methode op de stemmenpoli van Jack Jenner. Wederom kwam er een "RvB" (Raad van bestuur) in negatieve zin voorbij. Het geheel overdenkend zat ik me ineens af te vragen; RvB, wat zijn dat voor mensen? Zijn het pure bestuurders die feitelijk niets met de zorg te maken hebben of hebben gehad? Zijn het oud-psychiaters die 'vroeger was alles beter' propageren? Zijn het mensen die alleen een visie op centen hebben, maar niet op de zorg? Persoonlijk ben ik bang dat het laatste het meest in de richting komt. Er zijn de laatste tijd meerdere verzoeken aan Ypsilon gedaan die letterlijk om steun gingen. Steun om bestuurders te overtuigen van een visie op zorg. Een visie op wonen, een visie op separeren, een visie op......

Deze steun gaat binnen Ypsilon steeds meer voet aan de grond krijgen. Er komt een moment dat we gezamenlijk op het Malieveld staan. Of op de koffie gaan bij de RvB. Spreekwoordelijk dan...

3 reacties:

Frank van Es
Op 19-04-2009 21:28
Ik deel uw zorg over gebrek aan afstemming tussen leidinggevenden en professionals. Problemen ontstaan vooral in organisaties waar ieders verantwoordelijkheid en bevoegdheid niet goed zijn afgesproken. Het is dan niet meer duidelijk wie wanneer waarover beslist; de organisatie wordt daardoor moeilijk toegankelijk voor betrokkenen, terwijl professionals niet weten welke plannen ze kunnen uitvoeren. Ik hoop dat Ypsilon organisaties ook wat dat betreft bij de les zal houden!
Er zijn ook lichtpuntjes; Gelukkig zal de HIT-methode van de stemmenpoli in Groningen toch worden voortgezet!

dia arts
Op 20-04-2009 18:18
GGZ Franeker. i.v.m. de tekorten wordt de nieuwbouw van afd. 140 (de Golfbreker) voorlopig niet gerealiseerd !! voor onze dochter die op de afd. veblijft wordt nu naar "zelfstandige"woonruimte gezocht in de vorm van een appartementje zomaar ergens in een woonwijk van Franeker. Zal moeilijk voor haar worden na ruim 4 jaar opname! Is er geen andere "tussen"-woonvorm ?

Peter
Op 29-04-2009 10:33
Ook ik (psychiater in het Noorden) deel uw zorg, in mijn instelling is het zo dat de RvB volstrekt niet luistert naar eigen medewerkers maar wel naar boekhouders. Behandelvormen die niet keihard "evidence based" zijn worden doorgestreept, terwijl veel behandelvormen nog niet onderzocht zijn (door een combinatie van factoren, waaronder gebrek aan financieel belanghebbenden; dat onderwerp voert voor hier te ver).
Om in de praktijk goed werkende zorgprogramma's te behouden moeten we dus steeds hulp vragen van de clientenraad en andere patientenorganisaties, waar meer naar geluisterd wordt (om negatieve publiciteit te voorkomen wellicht)?


Reageer!


sluit venster