U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Aangedaan

Ik heb net de uitzending van Zembla op 16 oktober gezien: Jeroen wilde niet dood. Gisteren ontving ik het boek van de vader van Lucas. Lucas sprong op 24-jarige leeftijd voor de trein. Er stond op 13 september jl. een aangrijpend interview met zijn vader in de Volkskrant. Het zorgde voor flashbacks uit het leven met mijn zieke broer. Herinneringen aan wat wij, zijn familie, 10, 20, 30, bijna 40 jaar lang hebben meegemaakt. Lang niet alle herinneringen waren prettig. Haal het deksel er af, en de verhalen stromen.

Tijdens de 3e regionale feestdag in Amersfoort, ter ere van het 30-jarige bestaan van Ypsilon, hoorden we over vernieuwende zorgconcepten. We hoorden daarover van Rokus Loopik, die daar boeiend over vertelde. Hij en ik hebben nadien met elkaar gemaild. Hij zegt: ik zaai hoop en het moet en kan anders in de GGZ en dat gaan we NU aanpakken. Ik zeg: stel jij de wereld van onze zieke naasten niet wat al te rooskleurig voor?

Van mensen zoals Rokus, en van andere visionairs die out of the box durven denken, die hun visie omzetten in daden, gaat mijn actie-adrenaline wel stromen. Ja, we willen goede zorg, ja, we willen dat familie er toe doet, ja, het is schandalig dat naasten niet betrokken worden bij daar waar dat moet, ja, er moeten meer zorgverleners komen die daadwerkelijk durven aan te sluiten bij de leefwereld van onze naasten, ja, zorg moet presenter. Hoogleraar klinische psychologie aan de VU Ad Kerkhof, deskundige op het gebied van suïcidepreventie, zei het onomwonden in de Zembla-uitzending: “Richtlijnen GGZ  worden onvoldoende nageleefd!”, met onnodige doden tot gevolg.

Ik voel me door wat ik heb gehoord en gezien en gelezen aangedaan. Ook door wat ik op 16 oktober hoorde tijdens de boekpresentatie van het boek Bondgenoten, geschreven door oud-Ypsilonbestuurslid Henk-Willem Klaassen, familie-ervaringsdeskundige. Zijn boek zal ongetwijfeld besproken worden in de komende Ypsilon Nieuws.

’t Was me dus het weekje wel!

De komende weken gaan we de hoofdlijnen van het Werkplan 2015 vaststellen. We bespreken deze in het bestuur op 21 oktober en met de ledenraad van 15 november a.s. Alles wat we nu meemaken zal de revue passeren en we zullen accenten van ons werk daar leggen waar dat het meest noodzakelijk is. Als we daar draagvlak voor vinden, wordt het weer een bijzonder jaar, 2015.

U hoort er binnenkort meer over.


Reageer!


sluit venster