U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Van Wmo naar Wlz

In 2015 is de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in zijn geheel afgeschaft en in vrijwel alle zorgsectoren vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de langdurige ggz werd een uitzondering gemaakt. Het Beschermd Wonen ging net als de ambulante ggz-zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De politiek ging ervan uit dat de gemeenten beter in staat zouden zijn zorg aan hun inwoners met een psychiatrische aandoening te leveren dan de centrale overheid dit (van 1972 tot 2015) gedaan heeft. Ook zou de gemeente voor een betere preventie kunnen zorgen. 

Van psychiatrisch ziekenhuis naar beschermd wonen

Niet alle langdurige ggz-zorg ging naar de gemeenten. Cliënten die langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld moeten worden krijgen dit de eerste drie jaar via de ziektekostenverzekering vergoed en als de behandeling hierna nog vervolgd moet worden, dan stromen zij automatisch door naar de Wlz. Dit wordt GGZ-B indicatie genoemd, de B staat voor behandeling. Hun Wlz-indicatie wordt hierna elke drie jaar door het CIZ, het indicatiebureau voor de zorg, onderzocht op de vraag of er nog steeds noodzaak bestaat tot behandeling met verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit in tegenstelling tot de situatie bij beschermd wonen, waar geen herbeoordelingen meer plaatsvinden.
Een aanzienlijk deel van deze groep cliënten verhuist op den duur van een psychiatrisch ziekenhuis naar beschermd wonen. Al is de ellenlange wachtlijst daar op dit moment een fikse belemmering voor.
Gemiddeld verbleven er de laatste vijf jaar zo'n 7 tot 8000 cliënten langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis via Wlz-financiering.

Op de opvatting uit 2015 dat de gemeente via de Wmo betere resultaten voor kwetsbare psychiatrische patiënten in de langdurige ggz-zorg zou behalen kwam behoorlijk wat kritiek. Gemeenten schieten tekort in deskundigheid. Na een stevige lobby van onder andere Ypsilon kwam de politiek tot een gedeeltelijke inkeer. Twee jaar geleden besloot men dat een deel van de langdurige ggz-zorg alsnog van Wmo naar Wlz moest verhuizen. Het CIZ richtte een speciale afdeling op om deze toelating te regelen. Vanaf 2021 zouden dan de eerste cliënten in de Wlz kunnen instromen.

Toegelaten tot Wlz

Inmiddels zijn de resultaten van deze CIZ-beoordeling over de eerste tien maanden van 2020 gepubliceerd. Tot 1 november is er over 9.249 aanvragen positief beslist. Dit is al bijna het totale aantal dat aan toelatingen in heel 2020 werd verwacht. Het aantal afwijzingen is klein. Maar meer aanvragen voor indicatie betekent vertraging. Het CIZ waarschuwt dat het niet meer aan alle aanvragen zal toekomen dit jaar. Men verwacht nu dat zo’n 4.000 (20 procent) aanvragen pas ná 1 januari door het CIZ kunnen worden afgehandeld.

Het CIZ stapte af van de zorgzwaartepakketten (ZZP) uit de AWBZ. Gradering van de zorgzwaarte is uiteraard wel nodig voor zorgaanbieder en verzekeraar, er zijn zorgprofielen opgesteld, oplopend in zwaarte van 1 tot en met 5. Over de prijzen zijn aanbieders en zorgkantoren het nog niet helemaal eens maar een akkoord lijkt nabij.

Organisaties voor beschermd wonen stonden in 2014 niet unaniem afwijzend tegenover de plannen van de overheid tot afbouw van bedden via decentralisatie naar de gemeente. Zij hoopten op een grotere rol bij het herstellen en vergroten van de zelfredzaamheid van hun bewoners en wilden de ambulantisering via zelfstandig wonen in de wijk bevorderen. De praktijk leert anders: de ambulantisering is feitelijk geheel mislukt.

Wachtlijsten

Nu het ernaar uitziet dat er misschien nog maar de helft van de bedden onder de Wmo blijft vallen, zullen BW-organisaties zich met nog grotere inspanning op ambulantisering gaan richten. Zij hoeven niet bevreesd te zijn voor inkomstenverlies, want de wachtlijsten zijn lang.
Er tekent zich wel een steeds duidelijker verschil af tussen algemene BW-organisaties en door familie opgerichte BW-organisaties. Bij deze laatste woonorganisaties liggen de verwachtingen over de voordelen van ambulantisering veel lager, zij hebben vaak al zo veel meegemaakt met hun familielid. Een goed en zinvol leven is ook binnen beschermd wonen mogelijk, beseffen ze maar al te goed.

Hein Koger, december 2020

1 reactie

Luc Klaphake
Op 20-12-2020 21:59
De laatste alinea begrijp ik niet. Er zijn op het ogenblik veel initiatieven op het gebied van wonen. Ook Ypsilon is actief betrokken en neemt initiatieven in wonen met ambulante zorg bijvoorbeeld in Amsterdam. De gemeente zien wij als partner, de hulpverlening lijkt ook geen probleem, de beperkte aantallen woningen zijn de belangrijkste bottleneck.
Ik ben benieuwd hoe je daar tegen aan kijkt?


Reageer!


sluit venster