U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Ypsilonvoorzitter Marja Hasert

Ypsilon twee keer zo groot!

Uit YN 6 - 2009

Het jubileumjaar is bijna ten einde. Een jaar waarin enorm veel is gebeurd. De jubileumcommissie, bestaande uit Wies van den Nieuwendijk, Hetty Laverman en Grietje Santing heeft heel veel in gang gezet. De vrijwilligers in het hele land hebben hun uiterste best gedaan om u deelgenoot te maken van het feestje. In alle hoeken van het land heeft dit geleid tot symposia, voorstellingen van Vlieg!, exposities van de fotowedstrijd Gelukt! in 2009 en andere activiteiten die de moeite waard en druk bezocht zijn.

De Schizofreniestichting (20 jaar), met als initiatiefnemer Cees Slooff, heeft hieraan samen met de Verwenzorg (10 jaar) en Anoiksis (15 jaar) een belangrijke bijdrage geleverd. Medewerkers van GGZ Drenthe, Eliane Slagter, Pieter-Jan Mulder en Luchiena Lanjouw, hebben de Jubileumkaravaan vanuit het hoge noorden gecoördineerd. Ruim 50 maal hebben zij in het land boeken cadeau gedaan. Als je die getallen ziet, 500 boeken per locatie te verdelen in 300 maal “Keerpunt van psychose naar herstel” van Bart de Ruijter en 200 andere boeken, zou je denken dat er bijna geen Ypsilonlid is dat geen boek heeft gekregen.

Liever waren we vele boeken tekort gekomen. Dan zou één van de wensen die we hadden namelijk uitgekomen zijn. Die wens was een ledenaanwas. Een groei die we met alle activiteiten, publiciteit en openbare bijeenkomsten hadden willen realiseren. Het is niet gelukt! Ons ledental is in negen jaar niet zo laag geweest. Hebben we te weinig gemikt op het grote publiek? We hebben het blijkbaar niet kunnen bereiken! Speelt de economische crisis een rol? Naast de daling hebben ook nog zo’n 650 leden hun lidmaatschap weliswaar niet opgezegd, maar ook nog niet betaald!

Zou het betekenen dat de andere wens: schizofrenie onder de aandacht brengen van het grote publiek en het stigma aanpakken, ook niet is gelukt?
Hoe dan ook, wij – Ypsilon - bestuur – kaderleden – personeel - gaan weer over tot de orde van de dag: steun en advies geven aan naastbetrokkenen, zorg verbeteren aan patiënten, de Triadekaart in het hele land uitzetten, samenwerken met zorgverzekeraars en andere partijen, stigma bestrijden en leden werven en ‘Vrienden’ maken. Doet u mee? Als ieder van u een lid of een Vriend aanbrengt, zijn we volgend jaar twee keer zo groot… en twee keer zo machtig! Daar profiteert u van!

De crisis treft niet iedereen even hard. Dit jaar lopen er een aantal grote, meerjarige schenkingen af. Als daar weer nieuwe voor terugkomen, kan Ypsilon door met wat ze wil doen. De stichting Vrienden van Ypsilon heeft een brochure over wat de mogelijkheden zijn (www.ypsilon.org/schenken).
Word Vriend van Ypsilon of werf een Vriend!

Marja Hasert


Reageer!


sluit venster