U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Onze actualiteit telt niet

Het is woensdag 15 mei 2013. Ik ben namens Ypsilon bij de werkgroep langdurige zorg van het LPGGz. We praten over wat de reactie op de brief met bijlage van de staatssecretaris over de langdurige zorg zou moeten inhouden. De brief kwam eind april. Ik zeg dat Ypsillonners onder meer grote zorgen hebben over wat er gaat gebeuren met ‘de achterblijvers in de psychiatrie’, dat we gevaren zien in de hang naar ambulantisering en dat de snelheid waarmee dit kabinet allerlei taken wil overhevelen naar het gemeentelijke niveau (in het jargon ‘de drie D’s’ genoemd) veel te hoog is.

Ook bespreken we de reactie van zes belangenorganisaties: het LPGGz, de NPCF, de CG-raad, Anbo, het Platform VG en Per Saldo. Ik vind het een inhoudelijk sterk verhaal. Vingers worden op zere plekken gelegd. Samen sta je sterker. Massa maken. Ypsilonlid Ria Trinks merkt op dat het lastig is om publiciteit te bewerkstelligen. Ik zeg dat wij uit ervaring weten dat kranten hun eigen beleid voeren als het gaat om het plaatsen van aangeleverde artikelen. Dat doen ze niet als zich een calamiteit voordoet, of als er een overvloed aan nieuws, actualiteit is. Ónze actualiteit telt niet.
 
Ik schrijf deze weblog op zaterdagochtend 18 mei 2013. Ik bladerde toch hoopvol mijn krant door, op zoek naar berichtgeving over de hoorzitting, die gisteren plaatsvond in de Tweede Kamer. Over de brief met bijlage van de staatssecretaris. Directeur Bert Stavenuiter was daar ook. Tevergeefs. Geen bericht. Gelukkig is er Ypsbul en de vernieuwde website van Ypsilon. Ik ben dus al op de hoogte van wat het LPGGz ook namens Ypsilon heeft gezegd tegen de dames en heren politici. Die boodschap is kraakhelder; lees hier het verslag.
 
Over een week komt de ledenraad van Ypsilon weer bijeen. Ik zie daar naar uit en zal ook de aanpak van bureau en bestuur aan de leden van de raad, het hoogste orgaan binnen Ypsilon, voorleggen. Sommige leden vragen: hoe kan het dat Ypsilon heeft ingestemd met 30% beddenreductie, te realiseren over een aantal jaren? Kan dat niet worden teruggedraaid? Ik zeg: het is onontkoombaar dat de verzorgingsstaat van vandaag moet worden afgebroken en deels opnieuw moet worden opgebouwd. Tegen deze beweging is geen kruid gewassen? We zullen blijven opkomen voor goede, passende zorg aan onze naasten die levenslang op zorg zijn aangewezen. We zullen psychiatrische ziekenhuizen blijven wijzen op hun taak menslievende zorg te leveren en als ze dat niet doen het gesprek met ze aangaan. We zullen gemeentebesturen wijzen op hun verantwoordelijkheid jegens burgers met een beperking, van welke aard dan ook.
 
Want de instituties en de overheden zijn onze partners in de zorg.
 
Jan Zandijk

Reageer!


sluit venster