U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > actueel
 3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Belangrijkste 10 besluiten van de ledenraad en op naar 2015 en verder…

Op 15 november jl. kwam de ledenraad van Ypsilon bijeen. Daar zijn belangrijke besluiten genomen. Hier volgen de 10 belangrijkste (samengevat):

 1. Op weg naar 2015 en verder heeft de ledenraad ingestemd met het Werkplan 2015.
 2. Ook de daarop gebaseerde begroting 2015 is vastgesteld. De jaarlijkse contributie wordt met € 1,-- verhoogd. Verondersteld wordt dat deze verhoging voor geen enkel lid een belemmering zal vormen. De financiële commissie van de ledenraad (Gerard Bunnik en Ad Kolen) gaf vooraf een positief advies.
 3. Het is van belang dat Ypsilon zich blijft richten op de nabije toekomst. De ingrijpende veranderingen in de zorg raken al onze leden! We gaan in 2015 onze leden vragen om actief mee te denken en suggesties aan te dragen om vast te stellen wat de goede dingen zijn die we te doen hebben. Moeten de regio’s meer ondersteuning krijgen? Is het belangrijk dat meer Ypsilonleden gaan deelnemen aan adviesorganen? Er komen in de loop van 2015  vier visiebijeenkomsten die we in het noorden, oosten, westen en zuiden van Nederland gaan organiseren, op vrijdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur. We gaan de ledenraadplegingen heel goed voorbereiden!
 4. Eind november 2015 zal de ledenraad zich buigen over de plannen voor 2016 en verder, die gebaseerd zullen zijn op de uitkomsten van deze ledenraadplegingen. Zodra de data bekend zijn worden deze gemeld. De suggestie van een van de leden van de ledenraad om de regionale Ypsilon-afdelingen op tijd te betrekken bij wat besproken gaat worden, is van harte ondersteund. Dat gaan we dus doen!
 5. De ledenraad complimenteerde de mensen die zich hebben ingespannen om van de drie regionale lustrumbijeenkomsten (in Sint-Michelsgestel, Assen en Amersfoort) een succes te maken: vrijwillige kaderleden, de lustrumcommissie, het Ypsilonbureau en het bestuur. Daarnaast zijn er veel Dubbel-30-acties geweest. U leest erover op www.ypsilon.org/jubileum en in de volgende YN.
 6. We vragen onze ambassadeurs of zij willen toetreden tot een te vormen Raad van Advies.
 7. Er komt in 2015 weer één landelijke studiedag, waarbij we gebruik zullen maken van de suggesties die gedaan zijn over te behandelen inhoudelijke onderwerpen. Daarnaast blijft de ontmoetingsmogelijkheid een doorslaggevende factor om door te gaan met onze traditionele studiedag.
 8. Het bestuur van onze vereniging blijft ongewijzigd. Daar ben ik blij mee! Els van de Pol (secretaris) en Fred Steenwinkel (penningmeester) zijn voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen.
 9. Bernice Mulder is benoemd tot lid van de ledenraad vanuit de regio Noord-Holland.
 10. Er komt een overzicht van leden die actief zijn in landelijke netwerken en adviesorganen.

Uw voorzitter reed met een tevreden gevoel naar huis. Wordt vervolgd…

1 reactie

Mevr. H.A.B. Schönau
Op 08-12-2014 15:27
test


Reageer!


sluit venster