U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Afscheid van 2018

Afgelopen week kwam het bestuur van Ypsilon voor het laatst in 2018 bijeen. Met gasten aan tafel. In de loop van 2019 zullen 3 vacatures vervuld worden omdat van 3 bestuursleden de 2 perioden van 4 jaar verstrijken. Voor de vertrekkers Wies van den Nieuwendijk en Fred Steenwinkel draaien nu twee kandidaten ‘warm’. Voor mijn eigen vertrek, eind 2019, is een commissie opgetuigd die in januari aan de slag gaat. Dat besef dringt bij mij meer en meer door. Nog één jaar, een raar gevoel.

We bespraken in het bestuur onder meer wat er zoal gebeurd is in de afgelopen periode, binnen en buiten Ypsilon.
Binnen Ypsilon kregen we van Bert en zijn collega’s het overzicht van projecten, aandachtsgebieden, plannen die worden uitgevoerd. Ongelofelijk is het eigenlijk, dat we met zo weinig menskracht op ons kantoor en met toch een beperkt aantal actieve kaderleden op zoveel terreinen actief zijn: ledenraad, redactie Ypsilon Nieuws, telefonische adviesdienst, wetenschapscommissie, afdelingsactiviteiten en ga zo maar door.

Buiten Ypsilon staan we pal voor onze principes. We worden nog veel te vaak geconfronteerd met ervaringen van naasten die zich door de ggz in de kou voelen staan. We schuiven op richting MIND, we gaan de contacten met GGZ Nederland aanhalen om af te stemmen of we meer samen kunnen werken aan goede zorg die gebaseerd is op de triade: patiënt – naaste – professional. En we vertellen waar mensen het wel of niet willen horen wat wij vinden dat moet gebeuren, opdat goede ggz-zorg wordt verleend aan onze kwetsbare naasten. Op twitter, tijdens studiedagen, conferenties, in adviesgroepen.

Ten slotte nog twee kwesties.
In mijn vorige blog schreef ik over het 35-jarige bestaan van Ypsilon in 2019. Dat vieren we niet op 12 april 2019, zoals aangekondigd. Dat vieren we op vrijdag 29 november 2019.
En met Antes is overeengekomen dat de Ria van der Heijdenprijs wordt overgedragen aan Ypsilon! Antes heeft zich garant verklaard om de prijs nog drie keer te financieren. Wij gaan daar volgend jaar dus mee aan de slag. Ria van der Heijden is de oprichtster van Ypsilon. De geschiedenis van Ypsilon begint in 1984 als zij een inloopmiddag organiseert in het Vrouwenhuis in Rotterdam voor vrouwen die zich zorgen maken om hun kind. Omdat ze de vaders er ook bij wil hebben, organiseert zij avonden bij haar thuis in Rotterdam. Wij zetten haar werk met volle energie en aandacht eigentijds voort.

Ik wens de lezers een goed uiteinde van 2018 en goede moed voor het jaar dat weer voor ons ligt.

1 reactie

Dineke Rohaan
Op 23-12-2018 18:32
Beste Jan Zandijk,
Ik zit nu te snotteren na het lezen van het stukje dat je schreef "Verlies, rouw en hoop", dat laatste met dikke letters en onderaan verwijs je naar de dag van het licht. Waarom huil ik nu toch zo? Zoveel herkenning: mijn eerste kerst in een andere woning, de eerste kerst voor mijn zoon Harm die na zijn scheiding eenzaam in een flatje woont en niemand toelaat in zijn woning en hart. Ik wacht op de uitzending van Max maakt mogelijk. De laatste tante van 94 ziet haar droom in vervulling: zingen met Maro Bakker. Ook zij heeft een zoon als de mijne. Veel verdriet, maar sterk geloof in de dag van het licht. Dit moest ik even kwijt aan u, ik zit ook maar alleen thuis. Gezegende kerst gewenst!
Dineke


Reageer!


sluit venster