U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

De Zorgval

 

Het is nu 22 april. Nog steeds geen brief van de staatssecretaris! Nog steeds geen zorgakkoord. Wel volop in het nieuws. De Abva/Kabo ligt dwars en komt op voor de thuiszorgwerkers. Bezorgde Ypsillonners mailden naar bureau en bestuur dat ze vinden dat Ypsilon te weinig opkomt voor de belangen van sommigen van haar leden, te veel meewaait met de bezuinigingswind en de wind van de 30% ambulantisering.

Hebben ze gelijk? Volgens mij gaat het niet om ‘gelijk hebben’. Hun zorgen over wat hun familieleden in de zorg binnenkort te wachten staat zijn reëel en invoelbaar. Ze waarschuwen onder meer voor verschraling van de zorg, voor het wegvallen van de meest basale menselijke maat. Ze maken zich grote zorgen.

Worden ze gehoord? Ja, ze worden goed gehoord!

Al vaker heb ik op deze plaats gepleit voor een gesprek over wat wij ‘goede zorg’ vinden. Tijdens de studiedag in november vorig jaar maakten we kennis met de presentiebenadering. De inhoud van de bijdrage van Doortje Kal werd omarmd. Dáár moeten we over praten, dát leidt tot zorg die kan aansluiten op wat onze familieleden beweegt, op hun soms zo ongelofelijk moeilijk te doorgronden leefwerelden.

Andries Baart, de grondlegger van de presentiebenadering, heeft een boek geschreven (samen met Christa Carbo) met als titel: De Zorgval. Het verscheen eind maart jl. Baart wil in het komende jaar een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat dat gaande is over de zorg. Hij biedt een kritiek op de huidige tendens van zelfregie en empowerment in het moderne zorg- en welzijnsbeleid, gevolgd door een pleidooi voor erkenning van de evidente kwetsbaarheid van mensen. Daarnaast werkt hij het idee van de zorgval uit: de hedendaagse zorg bestendigt problemen of helpt mensen (onbedoeld) van de regen in de drup. Vanuit deze kritische beschouwing keert Baart terug naar het hart van de zorg: relationaliteit. Al bij al is het essay een pleidooi om de zogeheten ‘presentiebenadering’ in te zetten om de zorg te behoeden voor haar eigen val, een val die zorgbehoeftigen maar al te gemakkelijk meesleurt en tekort doet – de zorgval. (Bron: www.presentie.nl).

Ik zal in de volgende YN dieper ingaan op wat Baart geschreven heeft en wat hij bepleit. In juni vertel ik hierover bij Ypsilon Utrecht . Als er elders ook belangstelling is, laat het weten.

 

 


Reageer!


sluit venster