U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Ypsilon 9 jaar geleden en nu

Over vroeger

Toen ik in 2011 aantrad als voorzitter was een visiegroep in Ypsilon actief. Onder leiding van voorzitter Auke van Dijk schreef die groep een visiedocument, dat werd omarmd door de ledenraad van toen:

‘De vereniging Ypsilon behartigt de belangen van de familie en andere naastbetrokkenen van mensen met psychose en schizofrenie. Ze rust hen toe voor en ondersteunt hen bij de belangrijke (mantelzorg)taken en vrijwillige functies. Ze zet zich indirect, maar actief in voor een adequate behandeling, kwalitatief goede zorg en ondersteuning op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij wordt samengewerkt met de hulpverlening alsook met andere relevante partijen vanuit het idee dat patiënt, familie en hulpverlener samen de beste zorg leveren: de zogeheten ‘triade’.’

Interessant is om de principes van toen ‘van waaruit we willen werken’ hier ook te noemen: 
‘Blijven werken vanuit de basis, perspectief scheppen en kansen benutten, denken en handelen vanuit mogelijkheden, deskundigheidsbevordering en professionalisering, balans centrale en decentrale taken en verantwoordelijkheden en samenwerken (bij voorkeur op projectbasis).’

Terug naar onze tijd

Deze omschrijving is nog steeds actueel. Hulde voor de opstellers van toen. Er is namelijk in de afgelopen jaren consequent op grond van deze visie gewerkt door ons bureau en het bestuur, daartoe gemandateerd door de huidige ledenraad. Dit is de historische lijn. Ypsilon is een springlevende vereniging. We steunen net als toen veel mensen die een beroep doen op de (gratis) telefonische adviesdienst. We zoeken samenwerking en afstemming met partners die onze positie en invloed kunnen versterken, zoals MIND. Er is vraag naar een professionele loodsservice waar mensen (tegen betaling) terecht kunnen voor vragen over nalatenschappen. We vragen ons voortdurend af welke werking we met onze inspanningen bewerkstelligen. Geven we zo een duw in de goede richting? Kunnen we ermee vooruit? Bieden ze perspectief op liefdevolle presente zorg?

Ben ik tevreden over wat we hebben gereikt de afgelopen jaren? Ja en nee.

Nee, omdat de institutionele ggz-wereld een bijna ondoordringbaar bastion is waar we voortdurend tegen grenzen oplopen. Wat gaan broodnodige, gewenste veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot triadisch werken, toch langzaam. Het is iedere keer weer passen en meten wat een goede strategie is.

Ja, omdat we er als baken zijn voor naastbetrokkenen in nood, erin slagen om invloed te hebben op wet- en regelgeving, we een wetenschapscommissie hebben die een voet tussen de academische deuren zet. En we beïnvloeden de publieke opinie over wat er in de zorg voor onze leden en al die andere naastbetrokkenen die nog geen lid zijn zou moeten gebeuren. Dat blijft broodnodig.

Tot zover.

Jan

Jan Zandijk heeft inmiddels de voorzittershamer overgedragen aan Tanja Tillemans. Hij blijft op andere terreinen nog wel actief bij Ypsilon.

Jan Zandijk en Tanja Tillemans bij de overdracht op 31 oktober 2020


Reageer!


sluit venster