U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Adviezen voor moeilijke tijden

Het coronavirus bepaalt in uw en mijn leven nu in grote mate onze gedachten en gevoelens. We zitten vol vragen. Ik beperk me tot de vragen over hoe door de GGZ met onze zieke naasten en ook met naastbetrokkenen, familie, wordt omgegaan. Kunnen zorgverleners op fysieke afstand echt in verbinding blijven met hun patiënten? Of blijken de alternatieven (beeldbellen) surrogaat? We horen verhalen dat dat hier wel en daar niet zo werkt, dat patiënten in verwarring zijn en dus ook hun naasten. Ook schreef een van onze bestuursleden, dat het zo maar eens zou kunnen dat sommige patiënten  zelfredzamer blijken dan dat zij zelf en ook hun zorgverleners of naastbetrokkenen dachten. Door deze omstandigheden gedwongen.

Waar staan we nu? Het is onzeker hoe lang de coronacrisis zal duren. Natuurlijk wensen we kort. Dat is echter een illusie. Onze bezorgdheid, onze emoties over wat we zelf en onze naasten die we liefhebben kunnen krijgen, onze aandacht voor het ongewisse, vragen alle energie die nodig is om overeind te blijven.  Ons hoofd en ons hart zitten vol. We weten het niet. .

In mijn boekenkast thuis staat al langere tijd het boek ‘Als je wereld instort, adviezen voor moeilijke tijden’, in 1997 geschreven door Pema Chödrön. Zij is een Amerikaanse boeddhistische non en een van de meest vooraanstaande leerlingen van Chögyam Trungpa. Zij schrijft  het volgende:

Oorspronkelijk geluk ligt voortdurend binnen ons bereik. Maar vaak lopen we het mis, omdat we merkwaardig genoeg juist in beslag worden genomen door onze pogingen om aan pijn en lijden te ontkomen. Er is maar één duurzaam werkende manier om met lijden om te gaan, aldus Chödrön, en die houdt in dat we ons er zo goed als we kunnen aan overgeven. Wanneer we kunnen rusten in de fundamentele rusteloosheid van de situatie, ontdekken we te midden van de chaos onverwoestbare liefde en waarheid.

Moeilijke tijden vormen een soort test maar zijn ook helend. We denken dat het erom gaat voor de test te slagen of de moeilijkheden te boven te komen, maar de waarheid is dat de dingen niet worden opgelost. Ze ontstaan en vallen uiteen. Ze ontstaan weer en vallen opnieuw uiteen. Zo is het nu eenmaal. De loutering komt wanneer we dit laten gebeuren, wanneer er ruimte is voor verdriet, voor troost, voor beproeving voor vreugde.

Het boek is nog steeds te koop. Ook als eBook. Een aanrader.

3 reacties:

Jenny de Jeu
Op 23-03-2020 22:13
Mooi Jan!

Tanja Tillemans
Op 27-03-2020 09:40
Mooi Jan. Liefde en Waarheid gaan over inclusie, ook de dingen die pijn doen of waar liever niet naar gekeken wordt, dat maakt heel. Dankbaar voor jouw schrijven hierover.

Evert Visser
Op 10-05-2020 11:07
Toch is schizofrenie naar mijn ervaring niet een ziekte ontstaan door omstandigheden op het menselijk vlak.
De ziekte kleurt ervaringen en situaties wel negatief.
Je zou hiervoor een GGZ medewerker kunnen inzetten, hoewel vaak is voorgekomen dat deze medewerker meegaat met de negatieve indrukken over naasten en hen vervolgens buitensluit.

Naar mijn ervaring is schizofrenie een ziekte die voor het merendeel ontstaat door het gebruik van verdovende middelen, ook die van de dokter.
Hypoglykemie kan wel gelijksoortige verschijnselen veroorzaken omdat de verantwoordelijke stof (noradrenaline) hierbij ook veel vrijkomt.

Wanneer er in geval van schizofrenie een beroep wordt gedaan op de GGZ moet wel eerst de vraag zijn welke behandeling deze denkt te gaan geven.

Wanneer er niet eerst wordt afgekickt blijft het dweilen met de kraan open, een leven lang.

Mijn moeders schizofrenie viel overigens van het ene op het andere moment weg na een beroerte in de rechter thalamus.


Reageer!


sluit venster