U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Schizofrenie uit de boeken?

Op 15 september jl. kwam de ledenraad van Ypsilon bijeen. Een groot aantal onderwerpen passeerden de revue. Zo ook de vraag: steunt Ypsilon patiëntenvereniging Anoiksis in haar strijd om de term ‘schizofrenie’ uit te bannen?

Ypsilon is er sinds kort voor ‘familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose’. Maar op de welkomstpagina van de website staat: “Welkom bij Ypsilon. Als psychose of schizofrenie je raakt.” En ook in de vergadering van de ledenraad viel de term schizofrenie nog regelmatig.

De ledenraad heeft het bestuur mandaat gegeven om vanuit de gedachte van solidariteit Anoiksis te steunen en daarbij mee te nemen dat de verwachtingen niet te hoog moeten zijn. Voordat de term schizofrenie geen gemeengoed meer zal zijn zullen vele jaren verstrijken. Maar uiteindelijk…... 
In oktober  wordt het gesprek hierover met het bestuur van Anoiksis gevoerd.

Mijn vader, die arts was, kon, toen eenmaal de diagnose ‘schizofrenie’ gesteld was met betrekking tot mijn broer, begrijpen wat er met hem aan de hand was volgens de diagnostici (waaronder een psychiater). Dat gaf hem enige rust: “O, hij heeft schizofrenie. Nu begrijp ik waarom hij doet zoals hij doet!” Hij bleef wel verdrietig en vol gevoelens van onmacht.

Als iemand in onze samenleving iets onbegrijpelijks, iets oninvoelbaars doet, barst meteen een publiek debat los over diens geestesgesteldheid. Dan gaat het over toerekeningsvatbaarheid, ziek zijn, o, schizofreen zeker! Alsof alle vormen van schizofrenie dezelfde gevolgen hebben! “Woont er een gek in mijn buurt? Dan moet ik uitkijken!” “Wát! Gaan ze een woonvoorziening opzetten voor kwetsbare mensen hier bij mij om de hoek? Wat zeg je: SCHIZOFRENIE? Nee, dat echt niet. Niet in mijn achtertuin!”

Wat vindt u? Schizofrenie uit de boeken?

3 reacties:

Dhr. D.A. Elsas
Op 30-09-2012 20:26
Het woord 'schizofrenie' uit welke boeken?

Het lijkt me een fictie, dat we als familie-vereniging de term 'schizofrenie' uit de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur kunnen schrappen (of de term 'schizophrenia'). Ook lijkt het me niet wenselijk. Solidariteit met het streven van Anoiksis met betrekking tot dit woord betreft volgens mij ook een heel ander aspect, namelijk de ermee samenhangende maatschappelijke vooroordelen. Daarom zou ik willen voorstellen, dat we het over de stigmatisering moeten hebben, die van het begrip uit gaat. In de Van Dale staat niet meer, dat het om een 'gespleten geest' gaat. Het ligt in de lijn der verwachting om aan te nemen, dat deze verkeerd begrepen betekenis zal slijten, ondanks de letterlijk afgeleide betekenis.
(De meeste mensen maken zulke afleidingen helemaal niet.) Het is mijn overtuiging, dat het maatschappelijke stigma slechts zeer ten dele met de term waarmee de diagnose wordt gesteld, samenhangt. Wel zouden wij als vereniging actief moeten nadenken over hoe we de maatschappelijk vooroordelen kunnen bestrijden. Solidariteit met Anoiksis lijkt me in de eerste plaats samen stigmatisering tegen gaan.
Als er wel behoefte zou zijn aan bestrijding van de term, dan zou het om de omschrijving van de diagnose moeten gaan. Ons zorgstelsel heeft bij financiele vergoeding een diagnose nodig. Zelfs als clinici de behoefte zouden hebben om zich strak te conformeren aan de DSM, dan is het nog mogelijk om de DSM terminologie eenduidig om te zetten in andere termen, die zouden kunnen voorzien in de behoeften aan helderheid van diagnostiek voor zorgstelsel, juridische wereld en maatschappij.
Samengevat kom ik tot de volgende conclusies:
(1) samen stigma bestrijden is belangrijk,
(2) het woord zou in de taal van de formele diagnostiek in Nederland vervangbaar moeten kunnen zijn, maar we moeten dan nog steeds vooroordelen bestrijden.

Het zou goed zijn, als de vakpsychiatrische wereld meer aandacht gaf aan die vooroordelen. Duidelijker communiceren naar de samenleving, dat inzichten veranderen, bijvoorbeeld over het vermeende noodzakelijk slechte beloop ('verloop' als er gecommuniceerd wordt met de samenleving).

Donald Elsas

Dhr. Jan Zandijk
Op 04-10-2012 23:44
Beste Donald,
Dank voor je reactie. Ik neem 'em mee naar het bestuur als dit zich voorbereidt op het komende gesprek met Anoiksis.

Dhr. W.E.G. George
Op 18-10-2012 08:19
Ik vind dat Donald Elsas gelijk heeft. Nog belangrijker dan een naamsverandering is actie tegen stigma en vooroordelen. Daarom is er de ietsje ludieke en bekende glossy SKIZ’O: Het NORMAALSTE magazine van Nederland. Nog een publicatie van Anoiksis is het fotoalbum met interviews Meer dan dat… 10 portretten van mensen met schizofrenie. Onder voorbereiding door Anoiksis ook is een zeer aparte brochure met info vanuit de patiënteninvalshoek.

Een naamsverandering is niet genoeg. Wij moeten werken aan de beeldvorming. Samen zijn we sterk tegen stigma en vooroordelen.
Bill George
Lid van én Ypsilon én Anoiksis


Reageer!


sluit venster