U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

De ledenraad vertegenwoordigt alle Ypsilonleden

Het is zaterdag 22 november half 11. Ik loop het vergadercentrum binnen waar de ledenraad van Ypsilon bijeen komt. Er is nog niemand. Een kop koffie, wachten. Dan komen de leden, bestuursleden, notuliste Amy Sanders en directeur Bert  Stavenuiter binnen. Het is gemoedelijk en gezellig in de vergaderruimte. Er heerst een prettige energie. Bijna jammer om te beginnen.

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de kaderleden van Ypsilon die ons ontvallen zijn, buigt de ledenraad zich over het Werkplan 2014. Een lijvig, prachtig, ambitieus plan. “We moeten ambitieus zijn als we kijken naar wat er allemaal op ons afkomt”, zegt een van de leden. “Ik ben er trots op van zo’n vereniging lid te zijn!” “Maar”, vraagt een ander, “is het plan niet té ambitieus?” Stavenuiter legt uit dat er goed over is nagedacht en dat overlegd is met de bureaumedewerkers. Zij zullen het werk doen dat niet door onze vrijwillige kaderleden gedaan kan worden.

We praten over het gebruik van de term schizofrenie in het plan. Die komt nu bijna niet voor. Een lid waarschuwt voor de uitwerking daar van op politici. “Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, zijn patiënt”, zegt hij. “Als je ze cliënt noemt doe je geen recht aan wat er werkelijk aan de hand is!” “Ja, maar”, werpt een ander tegen, “we hebben toch net afgesproken dat we de term schizofrenie zo veel mogelijk zullen vermijden? Gaan we nu die discussie heropenen?” De voor- en de nadelen van de term schizofrenie worden afgewogen en we spreken af dat Bert in de inleiding op het Werkplan hier een tekst over zal opnemen. Zo werkt de ledenraad het hele plan door. De conclusie is dat de ledenraad unaniem instemt met het Werkplan 2014. Er komt een publieksvriendelijke versie.

Na de lunch praten we over het geld, de Begroting 2014. De financiële commissie gaf het advies de begroting goed te keuren. Na beantwoording van vele vragen door penningmeester Fred Steenwinkel keurt de ledenraad, alweer unaniem, ook de Begroting 2014 goed.

Dan staat de ledenraad stil bij de politieke lobby zoals Ypsilon die voert. Het is broodnodig dat Ypsilon haar geluid laat horen. Bert maakt duidelijk dat – en op welke wijze - dit gebeurt! Op 13 december organiseert de Tweede Kamer rondetafelgesprekken over de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg voor bepaalde groepen patiënten. Ook Ypsilon is uitgenodigd om daar aan deel te namen, apart van de Federatie Opvang, het Landelijk Platform GGz, GGz-Nederland en Stumass. Natuurlijk gaan we daar heen om (in drie minuten!) te vertellen wat voor onze naasten van essentieel belang is. Op de 19e januari praten de Kamerleden vervolgens over wat zij vinden dat er moet gebeuren.

Om kwart voor drie zijn we klaar. Als voorzitter had ik het gemakkelijk. In grote eensgezindheid bespreken we de punten. Er zijn belangrijke richtinggevende besluiten genomen.

Een kort verslag is binnenkort te zien op www.ypsilon.org/ledenraad.


Reageer!


sluit venster