U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Ledenraad actief, bestuur op sterkte

 

De ledenraad van Ypsilon, bijeen op zaterdag 24 november jl., heeft ingestemd met een contributieverhoging. Alles wordt duurder en voor Ypsilon geldt dat de rijkssubsidie wordt afgebouwd naar een te verwaarlozen bedrag op de totale verenigingsbegroting.

De ledenraad heeft ook ingestemd met de begroting voor 2013, waarin de financiële basis is vastgelegd van het vele werk dat Ypsilon doet.

Al het voorgenomen werk is beschreven in het Werkplan 2013 met als titel: Herstel als leidraad. Daar heeft de ledenraad ook mee ingestemd. Er waren wel wat op verheldering gerichte vragen maar na beantwoording door Bert Stavenuiter konden de leden in vertrouwen leven met het werkplan. Het wordt op wat kleine punten wat bijgeschaafd en er wordt voor gezorgd dat de definitieve versie de vereniging ingaat. Afgesproken is dat er halverwege 2013 een voortgangsrapportage komt. Het gaat immers om verantwoord beleid plannen, uitvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen. Plan, do, check, act.

Bovendien heeft de ledenraad ingestemd met het voorstel om de statuten van de vereniging op enkele onderdelen te veranderen. Op 9 februari 2013 komt de ledenraad weer bijeen en dan gaan we een huishoudelijk reglement vaststellen.

Tenslotte heeft de ledenraad ingestemd met de voordracht voor benoeming van Hans Geleijnse als vijfde lid van het bestuur. Het bestuur is blij met zijn komst en we gaan er in het bestuur samen met het bureau voor dat onze vereniging een spelbepalende speler in de wereld van de GGz is en blijft.  

Er zijn dus door de ledenraad nogal wat richtinggevende besluiten genomen, waar het bureau en het bestuur mee verder kunnen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat daar uit spreekt.

Er zijn door enkele leden ook zorgpunten verwoord. Hoe zit het met ons ledenbestand? Groeit het of neemt het af? Wat doen bureau en bestuur aan ledenwerving? Hoe gaat het in de regio’s en wat gebeurt er in regio’s die op sterven na dood zijn? Welke rol hebben de leden van de ledenraad in hun regio’s? Kunnen sterke regio’s de zwakkere ondersteunen, of moeten we naar een meer eigentijdse opbouw van of communicatie binnen onze vereniging? Zullen social media daar een betere rol bij moeten gaan spelen? Een van de leden kwam met het voorstel om de vereniging te vitaliseren. Hij was niet helemaal op de hoogte van de visiebijeenkomsten die in 2011 hebben plaatsgevonden, maar zijn intentie met dit voorstel is okay. Dat gaat hij verder uitwerken en we komen er op terug. Ook is opnieuw gevraagd om een tevredenheidonderzoek onder de leden van Ypsilon. Bent u tevreden over wat u voor uw contributie krijgt?

Kortom, Ypsilon is als vereniging volop in beweging. Ik ben daar voor u blij mee. We hebben immers samen nog een wereld te winnen!

 

 


Reageer!


sluit venster