U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg

Wegwijs in de zorgIllustratie: Loek Weijts

Huisarts

Als het niet goed gaat met je familielid, kan hijzelf of jij als naaste een afspraak maken bij de huisarts.
Als deze constateert dat specialistische, psychiatrische hulp noodzakelijk is, kan hij verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
Ook als het beeld nog niet zo duidelijk is, is het verstandig de huisarts in te schakelen. Deze kan zich op de hoogte stellen van de situatie, contact zoeken met de patient, informatie verzamelen en de familie steunen. Bovendien weet hij -in geval van crisis- wat er speelt.

Lees hier meer over hoe de huisarts kan helpen.

GGZ

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een (dreigende) psychose, dan volgt een behandeling. Onder de GGZ vallen psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor ambulante behandeling.

Psychiater

Klik hier voor een korte verfilming van hoe psychiater Willemsen van Parnassia bij een eerste psychose te werk gaat

De psychiater staat aan het hoofd van een behandelteam. Hij stelt de diagnose en is verantwoordelijk voor de behandeling. Hij schrijft ook de medicatie voor.
De psychiater werkt vaak samen met de arts-assistent. Dit is een afgestudeerd arts die een opleiding volgt om psychiater te worden.

Ambulante zorg

De behandeling kan ambulant plaatsvinden: de patient woont bij familie of zelfstandig. Voor de behandeling komt een ambulant team van hulpverleners de patient bezoeken of de patient gaat op afspraak naar de psychiater.

SPV

Klik hier voor een een filmpje waarin SPV'en vertellen over hun vak: "Contact maken, dat is de kern."

Bij een ambulante behandeling voert een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) de regie over de behandeling. Deze zal zo nodig ook de huisbezoeken verrichten.

(F)ACT-team

(F)act staat voor (Functional) assertive community team. Dit is een team met hulpverleners van allerlei disciplines: een psychiater, een psycholoog, een SPV, een maatschappelijk werker, vaak een ervaringsdeskundige patiënt of familielid, enz. Het team helpt de patient zijn leven op de rails te zetten of te houden, op elk gebied.

Psychiatrische instelling, PAAZ 

Is de problematiek te ernstig voor een ambulante behandeling dan volgt een opname op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) of in een psychiatrisch ziekenhuis (PZ). Als er gevaar dreigt volgt een dwangopname.
Sommige psychiatrische ziekenhuizen beschikken over gespecialiseerde afdelingen voor jongeren.

Psychiatrisch verpleegkundige

In het ziekenhuis zijn de verpleegkundigen belast met de dagelijkse zorg en de toediening van medicatie.

Therapeuten

Het dagprogramma van de patiënt is gevuld met gesprekken en trainingen die erop gericht zijn het leven na de psychose zo goed mogelijk op te kunnen pakken. Hiertoe krijgt de patiënt te maken met tal van hulpverleners, zoals vaktherapeuten, psycho-motorische therapeuten, systeemtherpeuten, etc.

Familie en naasten

Vraag de instelling waar je familielid behandeld wordt naar het familiebeleid. Op welke manier onderhouden ze het contact met de familie, wie is de contactpersoon en hoe houden ze deze op de hoogte? Informeer of er een familieraad is of een familievertrouwenspersoon (FVP). 
Klik hier voor meer  informatie over de positie van famile en naastbetrokkenen. 

Wat als het niet lukt om passende zorg te krijgen voor mijn naaste?

Wanneer je geen passende zorg vindt, kun je daarbij hulp krijgen. Bijvoorbeeld van de huisarts (zie boven), de zorgverzekeraar of Het Juiste Loket. Lukt dat ook niet, dan kan het ministerie van VWS helpen. Klik hier voor informatie hierover van de overheid.

sluit venster