U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > herstel
  4.  > werk

Werk

Werk is belangrijk, ook voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Werk biedt structuur, inkomen, sociale contacten en waardering. De meeste mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen (betaalde) arbeid te verrichten. In veel gevallen hebben zij daar wel ondersteuning en soms ook aanpassingen bij nodig.

IPS (Individual Placement and Support)

IPS is een methode die in de VS is ontwikkeld voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Sinds enige jaren wordt IPS ook in Nederland toegepast. Uitgangspunten zijn: regulier, betaald werk staat centraal, er wordt snel naar een baan gezocht, er wordt langdurige ondersteuning geboden en arbeidsintegratie is onderdeel van de ggz-hulp. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat IPS effectief is. 
In de praktijk wordt IPS vooral aangeboden aan cliënten van ambulante GGZ-teams, zoals case managementteams, ACT- en FACT-teams en ambulante teams die jongeren met een eerste psychotische episode behandelen.

Sociale Werkvoorziening

Tot 2015 konden mensen met een arbeidsbeperking terecht bij de Sociale Werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet is de SW afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie een vaste baan heeft via de Sociale Werkvoorziening, houdt deze. 

Participatiewet

Mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk kunnen daarvoor sinds januari 2015 terecht bij de gemeente. De Participatiewet regelt dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk kunnen. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 
De Rijksoverheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij een ‘gewone’ werkgever aan de slag kunnen. Daarom komen er 125.000 extra banen voor hen. Werkgevers en overheid hebben dit afgesproken in het sociaal akkoord. Mensen die niet meer in de sociale werkvoorziening terecht kunnen, komen met voorrang voor deze extra banen in aanmerking.  
Meer informatie via de Rijksoverheid.

Goede voorbeelden 

Stichting Nieuw Nabuurschap

Is in 2007 opgericht door ouders van mensen met een psychiatrische aandoening. De stichting heeft werk/vrijwilligersprojecten opgezet, waar ervaringsdeskundigen met een opleiding, kennis en ervaring als vrijwilliger aan de slag kunnen voor andere cliënten:

  • De Belastingtoko in Groningen verzorgt belastingaangiften, bezwaarschriften, aanvragen voor herziening, zorg- en huurtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en is tevens informatiepunt voor overige financiele regelingen. 
  • De Paperassentoko biedt ondersteuning bij financiële administratie.

Klik hier voor meer informatie.

Brouwerij De Prael

Brouwerij de Prael in Amsterdam biedt arbeidsmogelijkheden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
www.deprael.nl

Restaurant Freud

Restaurant Freud in Amsterdam biedt mensen met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek zinvol werk en een opleiding.
www.restaurantfreud.nl 

Op de toekomst!

Stichting op de Toekomst! helpt mensen die door een psychiatrische achtergrond op afstand van de arbeidsmarkt staan bij het vinden van betaald werk. Wij doen dit door een leer-werk traject aan te bieden in een veilige en gestructureerde omgeving. In het voorjaar van 2016 is een nieuw project gestart in Groesbeek: het aanplanten en onderhouden van een wijngaard. 
Meer informatie: www.stichtingopdetoekomst.nl

Uw goede voorbeeld op deze pagina? Stuur een mail!

sluit venster