U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > wat doet Ypsilon?
  4.  > werkplan 2020

Zie mij!

 

Werkplan MIND Ypsilon 2020

 

Zie mij!

In de 35 jaar dat ze nu bestaat, is MIND Ypsilon getransformeerd van een traditionele vereniging die vanuit eigen kracht opkwam voor haar unieke doelgroep naar een netwerkorganisatie die anno 2020 gelooft in de kracht van samenwerking en die partijen met elkaar verbindt. Met succes. De functie van familievertrouwenspersoon bijvoorbeeld ontstond vanuit een experiment dat Ypsilon startte met een ggz-aanbieder in Amsterdam. Dit jaar krijgt deze ‘FVP’ een wettelijke status in de Wet verplichte ggz. Een wet waarin de sporen van lobbywerk van Ypsilon en Anoiksis zichtbaar zijn. In veel familieraden vormen leden van Ypsilon de actieve kern. De openstelling van de Wlz voor mensen met psychische problemen kwam er nadat steeds meer organisaties en partijen zich lieten overtuigen door de argumenten van Ypsilon en MIND.

Deze strategie heeft ons geen windeieren gelegd. Binnen de ggz en de landelijke politiek zijn we bekend en een speler die ertoe doet. De Tweede Kamer nodigt ons standaard uit om in te spreken op hoorzittingen. In grote samenwerkingsprojecten met patiënten- en familieverenigingen hoopt iedereen dat Ypsilon zich zal aanbieden als penvoerder. Bij minstens een kwart van alle kwaliteitsstandaarden is de hand van Ypsilon te herkennen en we worden gezien als strategisch samenwerkingspartner van gerenommeerde instituten als ZonMw en het Zorginstituut Nederland.

Het vorige werkplan had als titel ‘De ramen open!’. Dat is gelukt: met bekende en nieuwe organisaties zijn we een intensievere samenwerking aangegaan. Landelijk, maar ook op regionaal niveau.

Maar het schaken op al die borden heeft ook een keerzijde: het maakt ons als organisatie minder herkenbaar, minder zichtbaar. Nu de zorg zich steeds meer afspeelt in het sociale domein ontmoeten we ‘nieuwe’ partners zoals gemeenten en woningcorporaties die Ypsilon nog nauwelijks kennen. En het is de vraag of familieleden die voor het eerst met de problematiek te maken krijgen ons weten te vinden. Terwijl het aanbod van ggz-zorg steeds meer onder druk komt te staan. We weten steeds beter hoe het moet met het behandelen van mensen met psychoses, maar lijken het steeds minder te doen. Een onacceptabele ontwikkeling, wat ons betreft. Dus nieuwe tijden vragen van Ypsilon dat ze zich opnieuw uitvindt, dat ze zich herontdekt op basis van onze verdiensten en onze kracht.

In 2020 gaan we met onze vrijwilligers, ons bureau en bestuur aan tafel om samen te bezien hoe we de uitdagingen van de komende jaren als actieve vereniging kunnen aangaan. Het mag wel wat coherenter, wat minder vol en diffuus. Liever willen we ontzorgen, rust en duidelijkheid creëren, borgen. Er is meer focus nodig om zichtbaar te zijn, gezien te worden. Het is logisch om na het neerzetten van collectieve voorzieningen als Naasten in Kracht en recentelijk nog MIND Family, nu te kijken naar onze eigen media. Wat doen we ermee en doen we dit goed? Want als je beter kunt uitdragen waar je voor staat wordt je boodschap voor anderen ook gemakkelijker om te reproduceren.

In haar emancipatie heeft de familie altijd achter de cliënt aangehobbeld. Na cliëntenraden kwamen er familieraden, na cliëntenvertrouwenspersonen kwamen er familievertrouwenspersonen, na cliënt-ervaringsdeskundigen kwamen er familie-ervaringsdeskundigen. Ook ‘Zie mij’, de titel van dit werkplan, komt uit een beweging die patiënten al steeds meer maken. Een beweging die gaat over zelfbewustwording en empowerment, weten waar je staat en weten dat je gezien mag worden.

Namens het bestuur van MIND Ypsilon,

Jan Zandijk

Voorzitter

Klik hier voor het werkplan 2020

sluit venster