U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > wmo

Wmo

Vanaf 2015 voeren gemeenten via de Wmo taken uit die eerst onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft. In een ‘keukentafelgesprek’ bekijkt de gemeente welke zorg er nodig is en wat cliënt en naasten zelf kunnen doen. Ook ondersteuning voor de mantelzorger is mogelijk.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zijn het zwaarst belast van alle mantelzorgers, weten we uit onderzoek. Om overbelasting te voorkomen is het dus belangrijk dat ook zij ondersteuning krijgen om de zorgtaken te kunnen volhouden. In de Wmo 2015 staat dat gemeenten mantelzorgers in hun gemeente moeten ondersteunen. Hiervoor hebben zij extra geld gekregen. Gemeenten kunnen hierbij eigen prioriteiten stellen. 
Voor de meeste gemeenten is de GGZ een nieuwe doelgroep en dus niet erg bekend. En mantelzorg aan mensen met GGZ-problematiek verschilt aanzienlijk van andere vormen van mantelzorg.

Wat kun je zelf doen?

-Vraag ook om ondersteuning voor jezelf bij je gemeente. Neem daarvoor contact op met het Wmo-loket. Gebruik eventueel de WMO-wijzer die Ypsilon ontwikkelde. Ga ervanuit dat er bij de gemeente weinig kennis is over GGz-problematiek. Geef dus zelf aan waaraan je behoefte hebt.

-Zorg dat je bij het ‘keukentafelgesprek’ van je naaste aanwezig bent en bereid dat goed voor. Of vraag om een eigen gesprek voor jou als mantelzorger.

-Houd in gedachten dat je het recht hebt om bezwaar te maken tegen een beslissing door de gemeente.

Waardering van mantelzorg

Voorheen konden mantelzorgers een financiële bijdrage krijgen: het mantelzorgcompliment. Dat is per 1 januari 2015 verdwenen. Gemeenten kunnen jaarlijks een 'blijk van waardering' geven aan de mantelzorgers in de eigen gemeente. Gemeenten bepalen zelf hoe ze die waardering laten blijken.

Ypsilon Wmo-wijzer

Ypsilon ontwikkelde drie documenten die je kunt gebruiken in de contacten met je eigen gemeente: een visiestuk, een factsheet en ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ. De groep van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is namelijk nieuw voor de gemeente. Waarin verschilt die groep van andere burgers? En waaraan heeft ze concreet behoefte? Download hier de drie documenten.

Keukentafelgesprek

Het 'keukentafelgesprek' is in feite een formeel onderzoek door de gemeente waarin wordt gekeken welke ondersteuning iemand vanuit de Wmo nodig heeft. Doel van het gesprek is het komen tot passende oplossingen. Meedoen in de samenleving staat hierbij centraal. De gemeente kijkt eerst wat iemand zelf kan doen, en wat de omgeving kan bijdragen aan de zorg. Ook jouw eigen ondersteuningsbehoefte kan besproken worden. Je kunt daar ook een apart gesprek voor aanvragen.

Tips voor het keukentafelgesprek

Klik hier om de tips voor het keukentafelgesprek te lezen.

Meldpunt Wmo

Goede of slechte ervaringen met de WMO? Meld ze via Ypsilon!
Ypsilon verzamelt jouw ervaringen en opmerkingen en bundelt deze. Samen met meldingen die bij het Landelijk Platform GGZ binnenkomen geven wij deze signalen door aan beleidsmakers en politiek. 
Meld hier je ervaringen.

Uitleg WMO-begrippen

 

 

 

WMO-begrippen begrepen Ondersteuning Wmo 2015

 
>>Klik op de afbeeldingen om te vergroten 

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster