U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > Ypsilon
  3.  > zelfregiecentra

‘Naar een sluitende aanpak: de familie als missing link’

Het project in het kort

In veel projecten rond verward gedrag spelen familie en naasten een marginale rol. Ten onrechte, want zij kunnen terugval en opnames voorkomen, mits ze weten wat hen te doen staat en hoe ze zichzelf staande kunnen houden. Zelfregiecentra zijn een prachtig podium om hen hierin bij te staan, maar geen enkel centrum biedt voor familie en naasten een gedegen en divers aanbod. In dit project speelt de omgeving daarom een hoofdrol.
Bouwstenen ketenaanpak verward gedragMet steun van ZonMw bouwt Ypsilon in dit project voort op een zelfregie-initiatief in Oss, waar familieorganisaties, (familie-)ervaringsdeskundigen en mantelzorgorganisaties met steun van de gemeente een gericht aanbod ontwikkelen. De opgedane ervaringen worden gebruikt om in de regio’s Arnhem, Bergen op Zoom/Roosendaal, Sittard, Groningen en Tiel soortgelijke initiatieven mogelijk te maken.

Ervaringsdeskundigheid centraal

Dwars tegen de gevestigde orde in nemen cliënten steeds vaker het heft in eigen hand en richten zelfregiecentra op (bouwsteen 1). Daarmee stellen ze datgene centraal waar professionele organisaties vaak maar een fractie van in huis hebben: kennis en expertise op basis van eigen ervaringen. De ambulantisering doet niet alleen een appel op de veerkracht van de mensen zelf, maar ook op die van hun omgeving.

De kracht van een zelfregiecentrum

“Bevorder de oprichting van herstelacademies voor mensen uit de doelgroep en hun familieleden of naasten en geef hun een centrale rol in het regionale ondersteuningsnetwerk” was een van de adviezen uit het rapport ‘Over de brug’ die minister Schippers overnam.
Een zelfregiecentrum of herstelacademie is hét podium dat voorzieningen kan bieden op het gebied van:

  • Vroegsignalering
  • Wegwijs worden in de wereld van zorg en ondersteuning
  • Leren van lotgenoten
  • Verward gedrag kunnen duiden en kunnen terugbrengen tot menselijke proporties
  • Werken aan het eigen herstel en het versterken van de eigen veerkracht
  • Leren omgaan met een naaste die zich soms verward gedraagt.

Er is dus alle reden om te stimuleren dat familieleden en naasten hun eigen ondersteuning gaan organiseren (bouwsteen 1). In het belang van mensen met verward gedrag én in het belang van henzelf. 

Aanbod voor naasten

De zelfregiecentra kunnen voortbouwen op workshops, trainingen en lotgenotenbijeenkomsten die in het verleden ontwikkeld zijn. Die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op de wensen en behoeftes van familie en naasten. Zo zijn er Psysalons gestart, bijeenkomsten waarin naasten, cliënten en hulpverleners een gezamenlijke casuïstiek bespreken. Door onbekendheid wordt het beschikbare aanbod echter nog te weinig aangeboden. Bovendien is meer samenwerking tussen cliënten en familie/naastenorganisaties noodzakelijk om een regionale infrastructuur te bewerkstelligen, die ondersteuning van en door naasten faciliteert. Zelfregiecentra bieden een eenvoudig antwoord op een veelzijdige probleem. Om die reden kiezen wij ervoor om in 1 regio een zelfregiecentrum in te richten met aanbod voor familie en naasten, waarbij andere regio’s hun brede kennis van de doelgroep inbrengen en de leeropbrengst van het project voor de eigen regio benutten.

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

 Logo ZonMw                   

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Leo Hulsebos of bij het landelijk bureau van Ypsilon: (088) 0002120

 

sluit venster