Wegwijs in de zorg

Meestal merken naaste familieleden als eerste dat het met hun naaste niet goed gaat. Familie heeft dan de behoefte om hulp te zoeken. Waar vind je die? Een goed begin is de huisarts.

We hebben het allemaal meegemaakt bij Ypsilon: Je naaste vertoont vreemd gedrag. Hij hoort stemmen, is angstig of achterdochtig of heeft vreemde denkbeelden. Hij trekt zich terug en verbreekt vriendschappen. Misschien maak je je ongerust.

Als je naaste met psychotische verschijnselen hulp zoekt, zal de huisarts hem naar de ggz verwijzen. Daar onderzoekt de psychiater de klachten, stelt een diagnose, maakt samen met de patiënt (en zijn naaste) een behandelplan en de behandeling gaat van start.

Uitleg over het herstelproces in verschillende omgevingen.

Niet iedereen is in staat om zijn eigen huisvesting succesvol te regelen. En toch gun je jouw naaste een plek waar hij of zij zich thuis voelt, een veilige plek die is afgestemd op wat er nodig is, zonder in te leveren op vierkante meters of privacy.

ANBI logo