Herstel

Herstel wordt in de ggz niet zo zeer opgevat als ‘genezing’, maar als je leven weer kunnen oppakken ondanks je psychische beperking. Maar niet iedereen slaagt daar zomaar in. Daarom hielp Ypsilon mee aan ART, een zorgconcept dat er geen genoegen mee neemt dat het herstel stagneert terwijl niet alles is geprobeerd.

Om dezelfde reden vonden Ypsilon en MIND het niet kloppen dat ook in de ggz alles gericht bleef op genezing (cure). Met succes maakten we ons sterk om de Wet langdurende zorg (Wlz) ook toegankelijk te krijgen voor mensen met psychische problemen. Zodat er meer rust zou komen ruimte zou komen voor andere behandelingen en de groep cliënten met de zwaarste problemen verlost zouden zijn van een jaarlijkse keuring.

School en studie

Studeren of naar school gaan draagt bij aan het herstel. Jouw naaste blijft deel uitmaken van een gemeenschap, behoudt zijn en vergroot de kans op werk in de toekomst. Het kost iemand met een psychische beperking vaak meer tijd en energie. Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen waar iemand aanspraak op kan maken. En er zijn verschillende organisaties die begeleiding bieden. Vraag ernaar bij school of je opleiding, de gemeente en de behandelaar.

De Windroos biedt (jong) volwassenen een combinatie van zorg en onderwijs. Zij krijgen gespecialiseerde begeleiding, die aansluit op persoonlijke doelen. Ouders, behandelaars of docenten kunnen worden betrokken. In 2009 won de Windroos de Ria van der Heijdenprijs. Kijk op www.dewindroos.com¹.

Begeleid Leren ondersteunt mensen met psychische beperkingen bij het beginnen en volhouden van een opleiding. Kijk op www.begeleidleren.nl².

Werk

Werk is belangrijk, ook voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Werk geeft structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. De meeste mensen met psychische aandoeningen kunnen (betaalde) arbeid te verrichten. In veel gevallen hebben zij daar wel ondersteuning en soms ook aanpassingen bij nodig.

Participatiewet
Mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk kunnen daarvoor terecht bij de gemeente. De Participatiewet regelt dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk kunnen. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

IPS (Individuele Plaatsing en Steun)
Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden. In de praktijk wordt IPS vooral aangeboden aan cliënten van ambulante ggz-teams. 

Sociale Werkvoorziening
Tot 2015 konden mensen met een arbeidsbeperking terecht bij de Sociale Werkvoorziening. Met de komst van de Participatiewet is de SW afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie een vaste baan heeft via de Sociale Werkvoorziening, houdt deze. 

Goede voorbeelden
In veel gemeenten zijn werkprojecten voor mensen met psychische beperkingen. Informeer ernaar. Uw goede voorbeeld op deze pagina? Stuur een mail!

Stichting Nieuw Nabuurschap in Groningen, is in 2007 opgericht door ouders van mensen met een psychiatrische aandoening. Bij de stichting kunnen deze mensen met een opleiding, kennis en ervaring als vrijwilliger aan de slag voor andere cliënten:

De mensen bij Nieuw Nabuurschap verzorgen persoonlijke administratie; budgetbeheer, bewindvoering en schuldsanering; alles rondom belastingen; bedrijfsboekhouding en een klusburo. Kijk op www.nieuwnabuurschap.nl
³.

Restaurant Freud in Amsterdam biedt mensen met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek zinvol werk en een opleiding. Kijk op www.restaurantfreud.nl.

Stichting op de Toekomst! helpt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van betaald werk. Zij bieden een leerwerktraject aan in een veilige omgeving, waaronder een wijngaard in Groesbeek. Kijk op www.stichtingopdetoekomst.nl.

Bewegen

Bewegen is voor iedereen gezond, maar voor mensen met een psychotische aandoening in het bijzonder. Gewichtstoename is een veel voorkomende bijwerking van antipsychotica. Met het risico op diabetes en hart- en vaatziekten (het metabool syndroom). 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met psychosegevoeligheid vaak minder bewegen, ongezonder eten en meer roken. Ook negatieve symptomen maken het moeilijker om in beweging te komen.

De drempel om meer te bewegen is voor veel mensen hoog. Samen wandelen, voetballen of fietsen is gezelliger en gemakkelijker. Vraag mensen uit de vrienden-of familiekring mee.

Vriendschap en relaties

Mensen met psychosegevoeligheid hebben net als iedereen behoefte aan contacten, vriendschap en (seksuele) relaties. Er bestaan organisaties die helpen vriendschappen en relaties op te bouwen. Informeer ernaar in je gemeente.

Durf jij met mij?
Durfjijmetmij
 is een gratis contact- en ontmoetingssite voor mensen die in zorg zijn bij Parnassia, Stichting Anton Constandse, Dijk en Duin, BavoEuropoort, Delta Psychiatrisch Centrum, Kwintes, GGZ NHN en RIBW Nijmegen/Rivierenland.

Flekszorg
Seks is een belangrijke levensbehoefte. Flekszorg biedt verwenzorg op maat voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking.

Vakantie

Verschillende organisaties organiseren vakantiereizen voor mensen met een psychische aandoening. Een greep uit de mogelijkheden:

De Vakantiebank
Naast de kledingbank en de voedselbank is ook de vakantiebank actief. Mensen die zich al langere tijd geen vakantie kunnen veroorloven, kunnen zich aanmelden voor een gratis vakantie of weekendje weg.

LibraSol
LibraSol organiseert vakanties, speciaal voor mensen met een ggz-achtergrond, met begeleiding en ondersteuning van psychiatrisch verpleegkundigen.

Vrouwe Stien
Van mei tot september maakt ‘Vrouwe Stien’, een motorjacht van 12 meter dagtochten met GGZ-afdelingen of teams.

De Blauwe Gids
Een gids met vakantiemogelijkheden voor mensen met een GGZ-achtergrond. Met informatie over stichtingen en fondsen die financiële hulp bieden voor vakanties.

Meer informatie

 

ANBI logo