Vroeg ingrijpen

We hebben het allemaal meegemaakt bij Ypsilon: Je naaste vertoont vreemd gedrag¹. Hij hoort stemmen, is angstig of achterdochtig of heeft vreemde denkbeelden. Hij trekt zich terug en verbreekt vriendschappen. Misschien maak je je ongerust. 

Het kan zijn dat je naaste een psychose heeft of krijgt. Hoe eerder een psychose wordt herkend en behandeling gestart, hoe groter de kans op een vollediger herstel. Er is dus alle reden om bij ongerustheid snel actie te ondernemen.

Risico

Er is niet te voorspellen wie een psychose krijgt en wie niet. Er is wel in te schatten of iemand tot een groep met een verhoogd risico behoort. Goede begeleiding van mensen met high risk (HR) of ultra high risk (UHR) is belangrijk om er snel bij te zijn als zich een psychose ontwikkelt en die zo mogelijk te bekorten of te voorkomen. 

Het is gunstig voor het herstel als het ‘gewone leven’ zoveel mogelijk doorgaat, je naaste naar school of werk gaat en contact houdt met familie en vrienden.

VIP-zorg

VIP staat voor Vroege Interventie (ingrijpen) bij Psychose. Er zijn speciale VIP-teams in Nederland, maar ook (F)ACT-teams kunnen VIP-zorg leveren.

Ervaringenlijst

De Ervaringenlijst (PQ-16, Nederlandse versie) is een test met 16 vragen over de ervaringen van je naaste die ongerustheid of angst veroorzaken. De test is niet bedoeld voor familie, maar kan wel gebruikt worden om (samen) na te gaan of je terecht ongerust bent. En al of niet hulp te zoeken.

Meer informatie

  • Gedachten uitpluizen
  • Het landelijk meldnummer ‘Zorgwekkend gedrag’ 0800-1205 kun je bellen als je je zorgen maakt over iemand in je omgeving. De beller wordt doorverbonden naar de regio waar de persoon zich bevindt. Daar wordt onderzocht welke hulp ingezet kan worden. Bij acuut gevaar moet nog steeds 112 worden gebeld. Een melding van familie moet serieus worden genomen.
ANBI logo