Wonen

Niet iedereen is in staat om zijn eigen huisvesting succesvol te regelen. En toch gun je jouw naaste een plek waar hij of zij zich thuis voelt, een veilige plek die is afgestemd op wat er nodig is, zonder in te leveren op vierkante meters of privacy. 

MIND Ypsilon beschrijft in de 
Visiesheet Wonen wat ‘goed wonen’ is en waar de huisvesting en de begeleiding aan moet voldoen. Ypsilon stelde ook het manifest ‘De sleutel in handen’ op en een Woonwijzer om aan gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en politiek te laten zien hoe het beter kan.

Woonvormen

Jouw naaste heeft een huur- of koopwoning en woont daar zelfstandig, alleen of met huisgenoten. Misschien is er begeleiding nodig op bepaalde gebieden (schoonmaak of administratie). Bij begeleid wonen krijg je ambulante begeleiding en ondersteuning in je eigen woning.

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Mensen wonen in een kamer in een instelling of wooninitiatief. De bewoners worden ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er is een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en zinvolle dagbesteding en begeleiding bij het huishouden en het maken van sociale contacten. Bij beschermd wonen woon je in een woning van de zorgaanbieder en is er 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning oproepbaar of aanwezig.

Beschut wonen is wonen in een kleinschalige woonvorm. Bedoeld voor mensen die vanwege hun psychiatrische moeilijkheden begeleiding nodig hebben bij het wonen en het dagelijks leven.

Kleinschalige wooninitiatieven zijn woonvormen die zijn opgericht door (onder andere) familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij hebben vaak een stem in het toewijzen van de woningen en de keuze van de begeleiding.

Kleinschalige woonvormen

‘Je gunt je naaste een veilige plek, die is afgestemd op wat er nodig is.’ Met dat in gedachte zijn er woonprojecten gestart en woningen gebouwd, speciaal voor mensen met psychosegevoeligheid. Vaak op initiatief van naasten, gerealiseerd samen met andere partijen. Een prettig huis met een eigen voordeur, in een veilige omgeving, met gemeenschappelijke ruimtes, met passende begeleiding. Hier vindt je een overzicht van zulke wooninitiatieven¹ in Nederland.

Zelf een wooninitiatief starten?

Wil je een eigen woonvorm opstarten voor je naaste? Ypsilon brengt je in contact met andere initiatiefnemers. Met een startersbijdrage geeft Ypsilon je een financieel steuntje in de rug. Hiermee kun je voor ondersteuning en begeleiding aankloppen bij twee ervaren organisaties op het gebied van wonen voor kwetsbare mensen: Chapeau Woonkringen² en WOPiT³.

In de tussentijd kunt u voor informatie en ondersteuning hier terecht:

  • De Leidraad Woonkringen van Stichting Chapeau helpt u op weg bij het realiseren van zelfstandige huisvesting voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychoses
  • Stichting Terp ontwikkelde een methodiek voor het opzetten van een woonzorgproject voor mensen met schizofrenie: Visie op wonen met zorg. Lees hierover meer op de site van De Terp.
 

Wil je in aanmerking komen voor een startersbijdrage? Lees hier de voorwaarden. Klik hier voor het aanvraagformulier.


De Strooifolder Wonen bevat informatie over de ondersteuning die MIND Ypsilon biedt bij het opzetten van een wooninitiatief voor mensen met een psychotische aandoening. 
Klik hier om de folder te downloaden.

Andere organisaties

Hieronder vind je  een overzicht van organisaties die zich bezig houden met wonen voor kwetsbare groepen. Informeer bij de gemeente, bij MIND en bij Ypsilon wat het aanbod in de regio van je naaste is.

Chapeau Woonkringen is ontstaan uit een initiatief van leden van Ypsilon en ontwikkelt initiatieven voor het realiseren van woningen, die speciaal geschikt zijn voor mensen met een psychische aandoening.

WOPiT staat voor Wonen en Psychiatrie in Twente. WOPiT beheert meerdere kleinschalige woonprojecten voor mensen met een psychiatrische beperking. WOPiT wil de opgebouwde kennis met anderen delen en eventueel samenwerken, ook buiten Twente.

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Per Saldo Wonen adviseert en ondersteunt budgethouders, ouders, familie, verwanten die een wooninitiatief willen oprichten of al hebben opgericht en dit financieren met een pgb.

Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders. Hier vindt u een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en veel links naar informatie over wooninitiatieven.

BeschermdWonen.nl is het startpunt voor iedereen die beschermd wil gaan wonen of informatie over beschermd wonen zoekt. 

Vilans⁸ is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans kan advies en begeleiding bieden bij het opzetten van een kleinschalige woonvorm.

Belangenvereniging De Latei⁹ biedt ondersteuning bij het zelf opzetten van woonvormen voor mensen met een handicap in Amsterdam.

De sleutel in handen

Met de website ‘De sleutel in handen’¹⁰ vraagt Ypsilon vanaf 2020 aandacht voor de schrijnende woonsituatie van veel mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met een groot aantal medestanders bieden we de landelijke en gemeentelijke politici de ‘sleutel’ tot verbetering.


Op de website vind je een manifest, een woonwijzer met goede voorbeelden, filmpjes en de namen van  tientallen medestanders.

Meer informatie

  •  
ANBI logo