Handige hulpmiddelen

Triadekaart

Wat is de Triadekaart?

Ben je professional? Klik dan hier voor meer informatie over de Triadekaart.

Het wordt steeds normaler dat familieleden en naasten meedenken en meepraten over de behandeling. Dat is mooi, maar soms ook lastig voor naasten. Want wat wordt er eigenlijk van je verwacht? En hoe breng je in zo’n gesprek naar voren wat je écht belangrijk vindt? Om je daarbij te helpen ontwikkelde Ypsilon al een hele tijd terug de Triadekaart.

De Triadekaart sluit aan bij een van de kwaliteitsstandaarden voor hulpverleners: de zorgstandaard Naasten.

Hoe werkt de Triadekaart?

Samenwerking in de triade begint met een gesprek. De kaart helpt je om te ontdekken wat voor jou het belangrijkste is: ‘hier wil ik het over hebben’. 

Geschiedenis

Al in 2011 ontwikkelde Ypsilon een eerdere versie van de kaart. Deze ging vooral over de taakverdeling tussen familie, cliënt en hulpverlener. De kaart staat in een aantal richtlijnen en zorgstandaarden. Hij is ook erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ voor de langdurige ggz door het Kwaliteitsinstituut. 

Na ruim 10 jaar werd het tijd voor een nieuwe versie. Daarvoor vroegen we aan gebruikers wat ze van de kaart vonden. Ook gebruikten we de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De nieuwe versie is te bestellen in de webshop.

Meet je belasting

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door de combinatie van zorg, werk en eigen gezin. De EDIZ-plus is een instrument dat helpt om de belasting van mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening in kaart te brengen. De EDIZ-plus bestaat uit 15 vragen. Invullen duurt ongeveer 5 minuten. Binnenkort vind je hier een interactieve versie. Tot die tijd is er al wel een pdf-versie van de EDIZ-plus beschikbaar.

Welzijnsmeter

Benieuwd of je zelf ondersteuning nodig hebt?
(Mentaal) fit blijven is belangrijk om je naaste te kunnen ondersteunen. Het invullen van de Welzijnsmeter kan een goede eerste stap zijn om erachter te komen of je zélf praktische en/of emotionele ondersteuning nodig hebt.

De Welzijnsmeter is ontwikkeld door onderzoekers van Altrecht ggz, Steunpunt Mantelzorg van Meander Omnium Zeist en de Universiteit van Utrecht.

Ga naar de Welzijnsmeter.

Quickscan GGZ

Goede zorg aan ggz-patiënten kan niet zonder familie of naasten

Wat vind je van de samenwerking met de hulpverleners van je naaste? Ben je tevreden of kan het beter? Met de familieversie van de Quickscan GGZ kun je dit aangeven.

De Quickscan bestaat uit vragen, gegroepeerd in verschillende thema’s. Je kunt aanklikken wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Na het invullen krijg je de score te zien in de vorm van een rapportcijfer.

Er is ook een Quickscan GGZ voor hulpverleners. De scores van de hulpverleners en die van de familie samen geven een compleet beeld van hoe een afdeling met familie omgaat.

Levensfasemodel

Levensfasemodel Ypsilon

Niet elk familielid heeft in dezelfde fase dezelfde ondersteuningsbehoefte. MIND Ypsilon ontwikkelde een levensfasemodel waarbij ze in kaart bracht welke fases je grofweg doormaakt als ouders, als partners, als broer of zus en als kind van (KOPP/KOV) iemand met bijvoorbeeld een psychotische aandoening.

Meer informatie

ANBI logo