Handige hulpmiddelen

Triadekaart

Wat is de Triadekaart?

Ben je professional? Klik dan hier voor meer informatie over de Triadekaart.

De beste behandeling gaat uit van samenwerking tussen patiënt/cliënt, hulpverlener en naaste. Dat heet de ‘triade’.
Maar wat als jouw rol in de praktijk nog niet duidelijk is? Of niet erkend wordt? Hoe zorg je ervoor dat er ook aandacht is voor jouw zorgen?
Ypsilon ontwikkelde een instrument dat jou helpt om die samenwerking op gang te brengen.

De Triadekaart sluit aan bij een van de kwaliteitsstandaarden voor hulpverleners: de generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten.

Hoe werkt de Triadekaart?

Samenwerking in de triade begint met een gesprek. De kaart helpt je om te ontdekken wat voor jou het belangrijkste is: ‘hier wil ik het over hebben’. 

Hoe kom je aan een Triadekaart?

Download hier een exemplaar of bestel een papieren versie in de webshop.

Geschiedenis
Al in 2011 ontwikkelde Ypsilon een eerdere versie van de kaart. Deze richtte zich vooral op de taakverdeling tussen naaste, cliënt en hulpverlener. De kaart is terug te vinden in een aantal zorgstandaarden en is door het Kwaliteitsinstituut erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ voor de langdurige ggz.

Na 10 jaar werd het tijd voor een herziening. De nieuwe (papieren) versie is binnenkort te bestellen in de webwinkel. De online versie volgt ook snel.

Meet je belasting

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door de combinatie van zorg, werk en eigen gezin. De EDIZ-plus is een instrument dat helpt om de belasting van mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening in kaart te brengen. De EDIZ-plus bestaat uit 15 vragen. Invullen duurt ongeveer 5 minuten. Binnenkort vind je hier een interactieve versie. Tot die tijd is wel al een pdf-versie van de EDIZ-plus beschikbaar.

Welzijnsmeter

Benieuwd of je zelf ondersteuning nodig hebt?
(Mentaal) fit blijven is belangrijk om je naaste te kunnen ondersteunen. Het invullen van de Welzijnsmeter kan een goede eerste stap zijn om erachter te komen of je zélf praktische en/of emotionele ondersteuning nodig hebt.

De Welzijnsmeter is ontwikkeld door onderzoekers van Altrecht ggz, Steunpunt Mantelzorg van Meander Omnium Zeist en de Universiteit van Utrecht.

Ga naar de Welzijnsmeter.

Quickscan GGZ

Goede zorg aan ggz-patiënten kan niet zonder familie of naasten

Wat vind je van de samenwerking met de hulpverleners van je naaste? Ben je tevreden of kan het beter? Met de familieversie van de Quickscan GGZ kun je dit aangeven.

De Quickscan bestaat uit vragen, gegroepeerd in verschillende thema’s. Je kunt aanklikken wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Na het invullen krijg je de score te zien in de vorm van een rapportcijfer.

Er is ook een Quickscan GGZ voor hulpverleners. De scores van de hulpverleners en die van de familie samen geven een compleet beeld van hoe de afdeling met familie omgaat.

Meer informatie

  •  
  •  
ANBI logo