Lotgenotencontact

Heb je behoefte aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of al verder zijn? Dan kun je terecht bij een van de gespreksbijeenkomsten die Ypsilon organiseert.

Regionaal

Ypsilonvrijwilligers organiseren door het hele land gespreks- en themabijeenkomsten. Zowel fysiek als online. Op deze bijeenkomsten kun je je eigen verhaal kwijt aan mensen die begrijpen wat je doormaakt en leren van de ervaringen van lotgenoten. Regelmatig worden hulpverleners of andere professionals uitgenodigd om over een bepaald onderwerp mee te praten. Een overzicht van bijeenkomsten vind je op de agenda.

Landelijk (bovenregionaal)

Broers en zussen (brussen)

Wat als mijn ouders de zorg straks niet meer aankunnen?
Broers en zussen van iemand met een ziekte, stoornis of beperking (psychisch, verstandelijk of lichamelijk) worden ook wel ‘brussen’ genoemd. Dit is een samentrekking van de woorden broer en zus. Deze term helpt bij het zoeken naar meer informatie.

(Volwassen) kinderen-van (KOPP)

Pas toen ik 50 was ontdekte ik dat ik een ‘KOPP’-volwassene ben. Kind van een Ouder met Psychische Problemen. 

Voor broers/zussen en ‘kinderen-van’ heeft Ypsilon een toegesneden aanbod. Voor hen organiseert Ypsilon een aantal keer per jaar gespreksbijeenkomsten op een centraal punt in het land, of online. Kijk hiervoor op de agenda.

Wil je een uitnodiging voor een bijeenkomst van een van deze speciale groepen ontvangen, neem dan contact op met het landelijk bureau.

Meer informatie

  • In de generieke module Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek en hun (volwassen) kinderen (KOPP/KOV) staat dat zorgverleners extra oog moeten hebben voor volwassenen met een KOPP/KOV-achtergrond. Lees hier waarom. 

Links

  • Nynka Delcour maakte de theatervoorstelling ‘Hou me los’ over haar oudere broer Tom, die aan schizofrenie lijdt, en hun onderlinge band. Met deze voorstelling biedt ze troost en herkenning aan iedereen die in zijn omgeving met de ziekte te maken heeft. Klik hier voor meer informatie.

Downloads

ANBI logo