Trainingen

Ypsilon heeft aan de basis gestaan van een aantal trainingen die werden ontwikkeld speciaal voor naastbetrokkenen van mensen met psychose(gevoeligheid) of schizofrenie.

Hoezo ziek

Hoezo ziek? is een workshop voor verbindende gespreksvaardigheden voor familieleden. Veel mensen met psychoses vinden zichzelf niet ziek. Ze willen dan ook geen behandeling of medicatie. Hen overtuigen met argumenten werkt meestal niet. Psychiater Jules Tielens ontwikkelde een ‘verbindende gesprekstechniek’ voor hulpverleners. Ook voor de familie is dat van belang. Zij is ten slotte een onmisbare schakel in de zorg. Ypsilon ontwikkelde daarom de workshop ‘Verbindende gespreksvaardigheden voor familieleden van mensen zonder ziekte-inzicht’.

Hieronder een voorbeeld hoe het niet moet. Hoe het beter kan, leer je in deze workshop.

Kom op verhaal

Onder het motto ‘Kom op verhaal’ schrijf je (delen van) je levensverhaal. Je brengt sleutelervaringen en keerpunten in kaart, die je onder begeleiding uitwerkt om te begrijpen wat er nu precies veranderde in een bepaalde fase:

  • Wat maakte dat die ervaring bij jou leidde tot een omslag?
  • Wat was de rol van familie, vrienden, naasten en collega’s?
  • Wat was de rol van de hulpverlener?
  • Welke rol heb je vervuld, welke rol vervul je nu en welke rol wil je in de toekomst op je nemen en welke niet?
  • Welke krachten heb je, welke krachten had je in het verleden en hoe kan je jouw krachten in de toekomst versterken?


Het doel van de cursus is bewustwording en empowerment. Het gaat om creatieve uitingen, niet om de techniek. De familieleden die aan de cursus deelnamen waren razend enthousiast, zij gaven cijfers variërend van 8,6 tot 9,2.

De cursus staat open voor alle familieleden (ouders, broers/zussen, kinderen-van) en wordt geleid door een zeer ervaren trainer/schrijfdocent: Monique Engelbertink van www.ervaringsverhalen.nl
¹ of Sandra Frölich van www.eigenzininzijn.nl². 

Psycho-educatie

Bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. In deze cursus krijg je informatie over de aandoening, behandeling en medicijnen en leer je omgaan met je zieke naaste. De cursus wordt door ggz-instellingen georganiseerd en bestaat meestal uit 10 bijeenkomsten. Voor cliënten is er een aparte cursus psycho-educatie.

Interactievaardigheden

Psychotisch gedrag is moeilijk te begrijpen, zelfs voor mensen die er vaak dagelijks mee te maken hebben zoals familieleden. In de training Interactievaardigheden leer je specifieke (communicatie)vaardigheden om de relatie én de samenwerking tussen jou, je naaste en de hulpverlener te bevorderen. De training wordt gegeven door Bureau de Mat. Voor meer informatie: zie www.demat.nl³.

Stichting Naastentraining

Biedt privétrainingen op maat voor verschillende type aandoeningen: psychose,  persoonlijkheidsproblemen en verslaving. Een training bestaat uit 4-6 sessies van elk 1,5 uur. In dit programma bespreken en behandelen we allerlei situaties waarmee u kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met iemand met ernstige psychische problemen. Meer informatie: www.naastentraining.nl⁴.

Meer informatie

  •  
ANBI logo