Toolkit

Vraagverlegenheid

Meer informatie

Hoe beter je geïnformeerd bent, des te beter kun je in gesprek. Ypsilon bracht daarom aanvullende hulpbronnen in kaart.

Thema Naar de huisarts

MIND, koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz, ontwikkelde themapagina’s met informatie, advies en tips over welke ondersteuning je als naaste via de huisarts en praktijkondersteuner kunt krijgen. Klik hier voor het thema Naar de huisarts.

Keukentafelgesprek

Bij een keukentafelgesprek denk je misschien in de eerste plaats aan hulp voor jouw naaste. Maar als mantelzorger kun je ook zelf een gesprek aanvragen met de medewerker van de gemeente. Je kunt dan, zonder degene voor wie je zorgt, nog eens doorspreken wat je als mantelzorger nodig hebt. De Wmo-ambtenaar probeert jouw situatie in te schatten aan de hand van de volgende vragen:

  • wat je situatie is
  • wat je zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar je hulp bij nodig hebt
  • wat de mogelijkheden zijn voor (professionele) hulp en ondersteuning
  • of je een eigen bijdrage moet betalen.

Zorgbelang Overijssel schreef een prima brochure keukentafelgesprek voor mantelzorgers.

Zoek lotgenoten/leer van anderen

Uitwisselen van ervaringen met mensen die al langer met soortgelijke problemen omgaan kan leiden tot nieuwe inzichten. Klik hier voor de mogelijkheden.

In gesprek met je naaste

De brochure Ziek? Hoezo ziek? bevat vele voorbeelden van gespreksvaardigheden, tips en aanwijzingen over hoe je in gesprek kunt blijven met je naaste. Klik hier om de brochure gratis te downloaden. 

Cursussen en trainingen

Training Interactievaardigheden (De Mat)
Psychotisch gedrag is moeilijk te begrijpen, zelfs voor mensen die er vaak dagelijks mee te maken hebben zoals familieleden. In de training Interactievaardigheden leer je specifieke (communicatie)vaardigheden om de relatie én de samenwerking tussen jou, je naaste en de hulpverlener te bevorderen. De training wordt gegeven door Bureau de Mat. Klik hier voor meer informatie.

Verbindende gespreksvaardigheden
MIND Ypsilon ontwikkelde een workshop en een online brochure die inzicht en handreikingen bieden om de communicatie te verbeteren tussen mensen met psychosegevoeligheid en hun naastbetrokkenen. Daarmee zijn die beter in staat hen te ondersteunen en zo bij te dragen aan een stabieler ziektebeeld en herstel. Klik hier voor meer informatie.

Schrijf- en herstelcursus ‘Kom op verhaal’
Wil je uitblazen, bijkomen en verloren krachten hervinden? Zelf eens centraal staan in plaats van je zieke familielid of de hulpverlening? De cursus ‘Kom op verhaal’ helpt jou daarbij! Klik hier voor meer informatie.

Cursus Vergroot je veerkracht Utrecht
Deze cursus voor mantelzorgers wordt georganiseerd door U Centraal en Buurtteams Utrecht. Download hier de flyer.

Feiten en cijfers

De belangrijkste feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland lees je hier. Klik hier voor meer informatie over mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen en/of verslaving

ANBI logo