Toolkit

Vraagverlegenheid

Meet je belasting

  Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door de combinatie van zorg, werk en eigen gezin. De EDIZ-plus is een instrument dat helpt om de belasting van mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening in kaart te brengen. De EDIZ-plus bestaat uit 15 vragen. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.

  De EDIZ-plus is ontwikkeld door Alice de Boer (i.s.m. prof. dr. Anne Margriet Pot) en is wetenschappelijk gevalideerd (Pot e.a., 1995 en de Boer e.a., 2012).

  Vul de vragenlijst hieronder in.

  Hierna volgen enkele vragen over de invloed die verlenen van mantelzorg heeft gehad op je andere verplichtingen en op je vrije tijd. De bedoeling is dat je bij elk van deze vragen aangeeft in hoeverre die op jou van toepassing is. Je hebt hierbij de volgende antwoordmogelijkheden: ja - viel wel mee - nee.


  Hierna volgt een aantal uitspraken over hoe je het geven van hulp kunt ervaren. Neem daarbij in gedachten het moment in de afgelopen 12 maanden waarop de hulpbehoefte het grootst was. De bedoeling is dat je bij elk van deze uitspraken aangeeft, in hoeverre die op jou van toepassing is.

  Je hebt hierbij de volgende antwoordmogelijkheden: Mee eens - Niet mee eens/Niet mee oneens - Mee oneens


  Nu volgt een laatste vraag over je gezondheid.
  Je hebt de volgende antwoordcategorieën: Vooruitgegaan - Hetzelfde gebleven - Achteruitgegaan


  Beantwoord eerst alle vragen

  Je uitslag

  ANBI logo