Toolkit

Vraagverlegenheid

Vergroot je netwerk

Hulp vragen is niet altijd makkelijk. Het kan je het gevoel geven dat je van anderen afhankelijk bent. Of je kunt denken dat de ander er vast geen zin in heeft. Of geen tijd. Maar kijk naar jezelf: jij vindt het ook vanzelfsprekend om je voor je naaste in te zetten. Dus waarom zou je anderen niet vragen om ook een rol te spelen? Dat roept wel de vraag op aan wie je dat kunt doen. Gelukkig is je eigen netwerk vaak groter dan je in eerste instantie zelf denkt!

Breng je eigen netwerk in kaart

Hierbij kun je gebruik maken van een ecogram. Een ecogram is een schema van jouw sociale netwerk. Je kunt het gebruiken om belangrijke sociale contacten in kaart te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om familie, maar ook om anderen waarmee je een belangrijke persoonlijke verbinding hebt, zoals vrienden, kennissen, buren en/of collega’s. Ook kun je in een ecogram meer ‘zakelijke’ contacten opnemen, zoals hulpverleners.

Een ecogram laat in één oogopslag zien hoe groot jouw netwerk is en welke praktische en emotionele steun door het netwerk gegeven wordt.

Bron: Expertisecentrum Mantelzorg

Download hier een leeg sjabloon en maak je eigen ecogram

Download hier de instructie

ANBI logo