Gratis optreden Toetstheater

Het Toetstheater maakt in een humoristische en ontroerende voorstelling duidelijk hoe ggz-zorg eruit zou moeten zien.  En het Toetstheater bestaat 25 jaar en geeft een gratis optreden weg.

Een mooiere combinatie is niet denkbaar! Klik hier en maak kans op zo’n prachtoptreden.

Het theatergezelschap maakte de voorstelling in opdracht van de samenwerkende cliënten- en familie-organisaties van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Om duidelijk te maken wat ‘relationele zorg’ inhoudt is theater een betere vorm dan woorden.

 ‘Zonder relatie geen goede zorg’, is de kortste samenvatting van wat relationele zorg is.

In relationele zorg staat de relatie tussen twee mensen voorop. Kun je je oordeel opschorten, durf je patronen los te laten, ben je je bewust van je gekleurde blik? Dan kun je openstaan voor de ander, de cliënt. Eerst bouwen aan de relatie, dan samen afstemmen wat je kan betekenen, daarna pas probleemoplossend handelen.

De voorstelling is na drie try-outs (voor studenten van de Hogeschool Ede, voor naasten op de Familie-/Naastendag van MIND, voor cliënten en hulpverleners bij Lister in IJsselstein) te boeken. In overleg met de opdrachtgever stemt het Toetstheater de sketches af op het publiek. Dat ze daar goed in zijn, bewijst het grote succes van de try-outs. Klik hier voor informatie en boeken.

ANBI logo