Voortekenen

Je maakt je zorgen. Jouw naaste gedraagt zich vreemd, heeft rare ideeën, hoort stemmen of is heel erg achterdochtig. Je vermoedt dat er sprake is van een psychose.

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving, maar is er geen sprake van crisis of gevaar? Bel dan het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800 – 1205.

Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening weigeren hulp of zijn niet in staat om er zelf om te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze de controle over het eigen leven niet willen verliezen, of zichzelf niet ziek vinden.

Een reisverzekering is een absolute noodzaak. Een doorlopende reisverzekering is handig, omdat, wanneer iemand onverwacht naar het buitenland gaat en psychische klachten heeft, het regelen van zo’n verzekering nogal eens vergeten wordt.

Een overzicht van informatie over schizofrenie in verschillende talen culturen

Samenwerking in de triade van cliënt, hulpverlener en naaste geeft de meeste kans op herstel.  Hulpverleners kunnen samenwerken met naasten én hen ondersteunen. Privacyregels hoeven daarbij geen probleem te vormen.

LVB

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.

Je overweegt een melding te doen om verplichte zorg voor jouw familielid of naaste te kunnen krijgen, of je hebt dat misschien al gedaan. Daarvoor gelden de regels van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

ANBI logo