Hoog eigen risico leidt tot zorgmijden

‘Zorgwekkend’, noemt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter de uitkomsten van het onderzoek van patiëntenfederatie NPCF, Iederin en het Landelijk Platform GGZ. Daaruit blijkt dat maar liefst veertien procent van de patiënten afziet van een (vervolg)behandeling als deze onder het eigen risico van de zorgverzekering valt.

Vooral patiënten met psychische problemen en een lager inkomen weigeren van behandelingen en andere zorg, zoals medicijnen op recept of een consult bij een specialist, zodra het eigen risico wordt aangesproken. Zij kunnen zich een grote uitgave, zoals het eigen risico van 375 euro (2015), niet zomaar permitteren. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft  zich altijd tegen deze bewering verzet.

Van familieleden hoort Ypsilon dat bijvoorbeeld op het gebied van mondzorg (tandarts) een probleem ontstaat. Een (aanvullende) tandartsverzekering is voor veel mensen niet te betalen. Terwijl een goede mondgezondheid voor mensen die veel medicijnen gebruiken van groot belang is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat patiënten meer inzicht willen in hun zorguitgaven, zodat ze goed kunnen zien wanneer en hoeveel eigen risico of eigen bijdrage ze moeten betalen. Daarmee kunnen ze ook eenvoudiger inschatten of een behandeling wel of niet noodzakelijk is.
Verder komt naar voren dat 86 procent van de mensen wilt weten hoeveel zorg kost. Opvallend genoeg snapt een groot deel van de zorgbehoevenden nauwelijks iets van de rekeningen die zij van de zorgverzekeraar ontvangen. Er wordt teveel jargon gebruikt en medische behandelingen op de rekening zijn niet even gemakkelijk te herleiden naar de ‘daadwerkelijk’ ondergane behandeling.
Door meer transparantie te creëren, kunnen wellicht de totale zorguitgaven van Nederland omlaag.

De patiëntenorganisaties eisen daarom dat zorgverzekeraars zich harder inzetten om patiënten te voorzien van begrijpbare informatie. 

In het septembernummer van 2014 besteedde YN aandacht aan de tekortschietende mondzorg bij psychiatrische patiënten.
Klik hier voor een pdf van het artikel.

ANBI logo