Patienten: Snelle hulp bij psychose topprioriteit

Wat zou je doen als je minister van Volksgezondheid was en een miljoen euro had te besteden? Waar zou je je geld dan op inzetten? Als het aan mensen ligt die ooit een psychose hebben doorgemaakt, dan kiezen velen voor snelle hulp in hun eigen omgeving. Dat is een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek “Hulp bij Psychose”. Alhoewel ze nog bezig zijn met de verwerking van alle resultaten zijn onderzoekers van de Zorglijn Vroege Psychose van het AMC alvast met de eerste resultaten naar buiten gekomen. Met bijna duizend respondenten is het ‘t grootste onderzoek naar de wensen van consumenten en de tevredenheid over de behandeling bij psychose tot nu toe.

Op de website www.hulpbijpsychose.nl  konden bezoekers aangeven welke aspecten van hun behandeling zij het belangrijkst vinden. Aan snelle hulp, bij voorkeur in de eigen omgeving, zouden zij 140.000 euro uitgegeven. Ook aan “aandacht voor medicijngebruik” en “steunende en therapeutische gesprekken” scoorden hoog met respectievelijk 107.000 en 106.000 euro. De bezoekers gaven bovendien een oordeel over hoe tevreden zij waren met de verschillende behandelonderdelen. Iets meer dan de helft gaf aan ontevreden te zijn over “praktische hulp”, “hulp met de fysieke gezondheid”, en “hulp om autonomie te verwerven”. Over het contact met hulpverleners was drie kwart van de deelnemers wel tevreden.

De resultaten komen naar buiten aan de vooravond van de besloten conferentie “Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen” die Ypsilonorganiseert voor sleutelfiguren in de zorg en de politiek. Dit naar aanleiding van eigen onderzoek dat had laten zien dat van snelle en effectieve hulp nog lang niet altijd sprake is. Integendeel: Op de stelling ‘Ik heb tijden gezocht voordat er goede zorg kwam’ antwoordde maar liefst 84 procent van de ondervraagde patiënten en familieleden bevestigend. Bij een kwart van de ondervraagden zat er meer dan 3 jaar tussen de eerste ziekteverschijnselen en het aanslaan van de behandeling en bij 15 procent zelfs langer dan 6 jaar. Onverteerbaar, vond Ypsilon, die daarin medestanders vond bij onder meer de koepel van GGZ-instellingen, de koepel van zorgverzekeraars en kenniscentrum Phrenos. Over precies een week zitten zij samen rond de tafel om te komen tot verbeteringen.
 

ANBI logo