Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

Nu de gevolgen van Prinsjesdag duidelijk worden, tonen patiënten- en familieorganisaties zich bezorgd. Hun zorgen om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben zijn verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, heeft het kabinet nu ook aangekondigd de zorgtoeslag aan te pakken. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan, constateren de gezamenlijke patiëntenkoepels waaronder het Landelijk Platform GGz.

“Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn door hogere premies, fors hoger eigen risico, meer eigen bijdragen en het afschaffen van tegemoetkomingen de kosten voor de zorg per patiënt drastisch gestegen. Deze regering verlaagt de hoogte van de zorgtoeslag en bovendien hebben minder mensen recht hierop. Het eigen risico gaat met 10 euro omhoog en voor chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt de compensatie eigen risico.”

Juist kwetsbare groepen zoals mensen met een chronische ziekte hebben straks minder te besteden, terwijl hun uitgaven aan zorg stijgen, aldus de koepels. Deze groepen zullen er honderden euro's meer op achteruit gaan dan de gemiddelde Nederlander. Gemeenten krijgen weliswaar geld om deze groepen te compenseren, maar mogen dit vrij besteden. Bovendien is het budget voor de gemeenten gehalveerd ten opzichte van de landelijke regelingen.

Voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg breken onzekere tijden aan. In de AWBZ wordt 0,5 miljard bespaard door onder meer hogere eigen betalingen, beperking op het recht van PGB en budgetkorting op zorg. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en het is nog onduidelijk welke zorg zij straks zullen bieden. De patiëntenkoepels zijn van mening dat sleutelen aan het zorgstelsel niet mag leiden tot verschraling of versplintering van de zorg aan mensen.

In een eigen persbericht vandaag schenkt het Landelijk Platform GGz nog specifiek aandacht aan de familie. Het zet daarbij grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ‘participatiesamenleving’. De druk op mantelzorgers neemt toe, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat familieleden vaak niet meer in dezelfde stad wonen als de patiënt. “Bovendien blijkt ook de rechtspositie van burgers die niet kunnen rekenen op zorg van hun naasten slecht geregeld te zijn, zoals recentelijk weergegeven door de Raad voor de Rechtspraak. Dit maakt het lot van kwetsbare groepen zoals kinderen, chronisch of ernstig zieken extra zuur.” Uit onderzoek blijkt al dat de belasting bij mantelzorgers in de ggz het grootst is. “Wij vragen ons af of ondersteuning van mantelzorgers wel voldoende geborgd is”, aldus het LPGGz.

ANBI logo