Separeren uitbannen niet gelukt

Het lukt ggz-instellingen niet om het separeren van patiënten terug te dringen, blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. Een kwart van de instellingen separeert zelfs méér. En dat terwijl zij drie jaar geleden afspraken om in 2020 ‘separeervrij’ te zijn.

Veertien instellingen beloofden in juni 2016 in het ‘Dolhuys-manifest’ de separeercel af te schaffen, waarin patiënten worden opgesloten als zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. In dit document zeggen zij dat gedwongen opsluiting voor patiënten traumatiserend is, dat hun angst en wanhoop er alleen maar groter van wordt.

De instellingen zeggen dat personeelstekorten en een veranderde patiëntengroep het stoppen met isoleren onmogelijk maakt. Omdat meer patiënten thuis hulp krijgen, komen er in de klinieken mensen met zwaardere en complexere problemen. Het lukt niet het personeel en medepatiënten te beschermen tegen deze patiënten, zonder separatie.
Hierdoor gebeurt in sommige instellingen juist het omgekeerde van wat het Dolhuys-manifest belooft. Ruim een kwart van het totale aantal ggz-instellingen separeerde haar patiënten tussen 2014 en 2017 niet minder, maar méér uren, blijkt uit de meest recente cijfers van het Zorginstituut Nederland.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter herinnert zich dat het Dolhuysmanifest beleidsmakers, bestuurders en professionals opriep op om samen te werken met ervaringsdeskundigen die separatie hebben ondergaan. En zich niet te verschuilen achter bezuinigingen of bureaucratisch rompslomp. ‘De doelen zijn dezelfde, de omstandigheden veranderd. Hoog tijd dus om het gesprek aan te gaan over hoe de doelen dan wél gehaald kunnen worden.’

Overigens is het gehele aantal separaties wel iets gedaald. Veel klinieken hebben de afgelopen jaren hun isoleerruimtes omgebouwd tot ‘extra beveiligde kamers’ met een glazen wand en één-op-één-begeleiding. Zo willen ze het isoleren van patiënten ‘humaner’ maken. De Inspectie schaart deze ebk’s wel in dezelfde categorie als de isoleercel.

Klik hier voor het artikel in Trouw.

ANBI logo