Trevicta eerste driemaandelijks antipsychoticadepot

Mensen met schizofrenie hebben sinds 1 juli weer wat meer te kiezen in Nederland. Onder de naam Trevicta is er een toedieningsvorm van antipsychotica bij. Trevicta is beschikbaar als driemaandelijkse injectie met de werkzame stof paliperidon. Trevicta is het eerste antipsychoticum met zo’n lange werking. Het is afgeleid van het al langer bestaande Xeplion, dat eens per maand moet worden toegediend.

Iedere extra keuzemogelijkheid is winst, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘De lange werkingstijd van drie maanden kan grote voordelen hebben. Mensen hoeven maar 4 keer per jaar een injectie, die vaak als belastend wordt ervaren. Dat kan de therapietrouw bevorderen.’

De lange werking kan ook nadelig zijn. Bij vervelende bijwerkingen kan minder snel ingegrepen worden. Om die reden wordt Trevicta alleen verstrekt aan patiënten die al een aantal maanden stabiel zijn op Xeplion.

Goede en leesbare informatie over andere vormen van antipsychotica vindt u in de brochure 'Antipsychotica – zo blijf je ze de baas' (2013). De brochure is een uitgave van het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Ook Ypsilon en Anoiksis werkten mee door de concepttekst van commentaar te voorzien.

Klik hier om de brochure te downloaden. Deze is gratis voor Ypsilonleden.

ANBI logo