Tuchtcollege: Naasten informeren moet!

Naasten hebben recht op informatie, zelfs als de patiënt in kwestie dat niet wil. Die boodschap was al vastgelegd in de nieuwe kwaliteitsstandaard over familie en naasten, die onlangs werd vastgesteld. Nu komt daar nog een uitspraak van het Tuchtcollege bovenop. Die stelde onlangs de partner van een patiënt in het gelijk omdat de behandelaar hem geen informatie had verschaft, blijkt uit een vonnis dat onder meer in het blad Medisch Contact is gepubliceerd. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter spreekt van ‘een juridische doorbraak die past in deze tijd’.

De patiënte werd door een FACT-team behandeld zonder dat haar partner daarvan op de hoogte was. Deze diende hierover een klacht in tegen de psycholoog van het team. Aanvankelijk gaf het regionaal tuchtcollege de partner geen gelijk, omdat patiënte geen toestemming had gegeven voor informatieverstrekking. Het Centraal Tuchtcollege verklaart de klacht nu echter alsnog gegrond. Gezien de werkwijze van een FACT-team en de richtlijn bipolaire stoornissen, móéten naasten bij de behandeling van een patiënt worden betrokken. Dat kan ook zonder het verstrekken van informatie die onder het medisch beroepsgeheim valt, aldus het hoogste College.

Stavenuiter: ‘Van belang zijn de redeneringen die tot de uitspraak hebben geleid. De echtgenoot stond als eerste contactpersoon in het dossier vermeld. Toch heeft de behandelaar geen enkele poging gedaan om met hem in contact te komen. Hij ging alleen af op de weigering van de patiënte. Zij was bovendien in behandeling bij een FACT-team, een team biedt behandeling die gericht is op herstel dichtbij de omgeving van de patiënt. Uitgangspunt is dat wordt samengewerkt met de patiënt, maar ook met zijn familie en directe omgeving Met andere woorden: het behandelteam hield zich niet aan zijn eigen principes.’

De uitspraak laat volgens Stavenuiter zien dat richtlijnen en dus ook de nieuwe kwaliteitsstandaarden geen wassen neus zijn. ‘En juist in de nieuwste generatie standaarden is de positie van familie steviger verankerd dan ooit.’

 

De integrale uitspraak vindt u door hier te klikken.

De Generieke module samenwerking en ondersteuning naasten vindt u door hier te klikken.

ANBI logo