Uniek: patiënt en familie structureel centraal in kwaliteitsstandaarden

Voor het eerst krijgen patiënten en hun familie structureel een centrale plek bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het projectvoorstel 'Een krachtige stem' van het Landelijk Platform GGz dat hieraan moet bijdragen, is door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz goedgekeurd.  

Het project moet de inbreng van het patiënt- en familieperspectief bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden borgen, waarbij goede zorg vanuit het oogpunt van de patiënt wordt beschreven. De rol van patiënten en hun familie wordt hiermee in het ontwikkelproces gelijkwaardig aan die van de behandelaar.

Al vanaf de start kijkt het Netwerk bij subsidievoorstellen of patiënten- en familieorganisaties wel goed betrokken gaan worden. Dat gebeurt ook nadrukkelijk. Zo levert Ypsilon de projectleider voor de ontwikkeling van de richtlijnmodule over Familie, denkt ze met Anoiksis mee over Vroege psychose en is ze gevraagd als voorzitter voor de module Zelfmanagement. Maar met de toekenning nu faciliteert het Netwerk de organisaties ook in achterbanraadplegingen, knelpunteninventarisaties, het bijeen roepen van focusgroepen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld patiëntenversies.

Het Landelijk Platform GGz ziet de toekenning als een kans om structurele vaardigheden te ontwikkelen om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en borging van kwaliteitsstandaarden.

ANBI logo