Voorlichtingsmateriaal GGZ voor doven en slechthorenden

Een dvd, een website en vijf folders over psychische problemen, speciaal voor doven en slechthorenden, gaan vandaag feestelijk in première bij Pro Persona in Wolfheze. Het voorlichtingsmateriaal gaat over depressie, angsten, schizofrenie, borderline en verslaving.

Het bestaande voorlichtingsmateriaal, in gesproken en geschreven Nederlands, is voor doven en slechthorenden minder geschikt. Zij zijn veel meer visueel ingesteld. Daarom hebben de vijf folders aangepast taalgebruik en ondersteunende illustraties. De dvd en de website zijn in gebarentaal en voorzien van ondertiteling.

Op de dvd, die de titel ´Leven met een psychisch probleem´ heeft, staan vijf ervaringsverhalen van dove en slechthorende mensen. Zij vertellen over hun leven met bijvoorbeeld schizofrenie of borderline. Naast de ervaringsverhalen wordt over elk psychisch probleem meer uitleg gegeven door een dove hulpverlener. Op de website www.ggzds.nl staan de filmpjes met de ervaringsverhalen en de bijbehorende uitleg.

Op de website kan ook gezocht worden naar ggz-instellingen voor doven en slechthorenden. Het verschil met ‘gewone’ ggz-instellingen is dat de medewerkers ervaring hebben met de visuele communicatie die doven en slechthorenden nodig hebben en de moeilijkheden en mogelijkheden van dove en slechthorende mensen kennen.

De dvd, de website en de folders zijn een initiatief van de gezamenlijke ggz-instellingen voor doven en slechthorenden in Nederland.

ANBI logo