MELIA studie naar effect medicijn op gewichtstoename

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of een schizofrenie spectrum stoornis. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename.
Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten.

Doel

Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies tot een grotere gewichtsafname leidt dan alleen deze leefstijlsessies. In het onderzoek vergelijken we de werking van met formine en leefstijlsessies met een placebo en leefstijlsessies. Wij verwachten in dit onderzoek een effectievere gewichtsafname bij metforminegebruik.

Waarom meedoen?

Als met dit onderzoek wordt aangetoond dat met formine naast leefstijlsessies een gunstige werking heeft op de afname van gewichtstoename, kan het uiteindelijk geregistreerd worden voor patiënten met gewichtstoename door antipsychoticagebruik.

Deelnemers ontvangen naast reiskostenvergoeding 10 euro per visite.

Contact opnemen

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met uw behandelend arts of met N. de Boer, onderzoeker via  (088) 7567412 of per mail: melia@umcutrecht.nl

ANBI logo