Contributie per 2012 naar 48 euro

De contributie in 2012 voor Ypsilon bedraagt 48 euro. Dat heeft de ledenraad in haar laatste vergadering van 2011 besloten. Met de verhoging loopt de ledenraad vooruit op de subsidieafbouw die de vereniging vanuit het ministerie van VWS kreeg aangekondigd. Ook het abonnementsgeld voor hulpverleners die YN willen ontvangen wordt 48 euro. De contributie voor inwonende steunleden blijft gehandhaafd op 10 euro.

ANBI logo