Enquete over familie in de GGZ

Uw familielid wordt behandeld in een GGZ-instelling. In de somatische zorg wordt familie automatisch bij de behandeling van een dierbare betrokken. Maar in de GGZ is dat (nog steeds) anders. Krijgt u informatie? Wordt er prijs gesteld op uw kennis en ervaring met de persoon die is opgenomen? Kortom; wordt u wel betrokken bij de zorg?
Met een enquête willen het Fonds Psychische Gezondheid en ‘Meld je zorg’ van het Landelijk Platform GGz, waarbij ook Ypsilon is aangesloten, een kort onderzoek doen naar de ervaringen van familie met de zorg.
Meedoen kan tot 12 september 2011 via www.psychischegezondheid.nl

Familie is een speerpunt van het Fonds Psychische Gezondheid in 2011 en thema van de Dag van de Psychiatrie op 10 oktober. De uitkomsten van de enquête worden op die dag gepresenteerd.

 

ANBI logo