Frieslands belangenbehartiger Jos Zoon overleden

In memoriam Jos Zoon

“Toen wij tot ons verdriet kennismaakten met de GGZ, voelde ik al aan dat wij als familie mee moesten knokken, maar stond bij de GGZ de deur voor familieleden nog maar op een heel kleine kier. Daar zit een duidelijke kentering in. Maar nu sta ik zelf buitenspel.” Schreef Jos Zoon in het februarinummer van YN van dit jaar. Op 27 april is hij overleden.

Buitenspel staan viel niet mee voor Jos. In 1996 leerden Ypsilon en Jos Zoon elkaar kennen. Zoon studeerde af als psycho-sociaal werker en werd geconfronteerd met schizofrenie in zijn gezin. Hij werd meteen actief, wasgroepsleider in de regio Drachten en belangenbehartiger en ledenraadslid voor Friesland.Hij werd co-trainer van de cursus psycho-educatie, verzorgde de avond over empowerment – hoe vinden familieleden de kracht in zichzelf om alles een plaats te geven? – en werkte goed samen met de GGZ. Hij werd regelmatig ingeschakeld door Ypsilonleden die problemen hadden met de behandelwijze van hun familielid.
Ook was Zoon betrokken bij de oprichting van Herstelcentrum Wilhelmina-oord in Sint Nicolaasga. Op ditprachtige landgoed wonen 25 mensen met een psychiatrische problematiek – voornamelijk schizofrenie – die daar de kans krijgen om te ontdekken hoe ze verder moeten met hun leven.
Jos Zoon had nog een wens: “Op mijn werkkamer staan de Ypsilonspullen. Ik zou willen dat iemand in Friesland zich geroepen voelt zich in te zetten voor de belangenbehartiging.”

Ypsilon verliest in Jos Zoon een deskundige, actieve, betrokken enaardige vrijwilliger. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle kracht.

ANBI logo