Leden kiezen voortaan eigen afgevaardigde

Niet langer de kaderleden maar gewone leden kiezen in het vervolg hun vertegenwoordiger in het hoogste orgaan van de vereniging. Dat is het gevolg van een statutenwijziging die afgelopen weekend werd goedgekeurd.

Zaterdag 5 april 2008 (20080405)

 

 

 

 

Niet langer de kaderleden maar gewone leden kiezen in het vervolg hun vertegenwoordiger in het hoogste orgaan van de vereniging. Dat is het gevolg van een statutenwijziging die afgelopen weekend werd goedgekeurd. Via de antwoordstrook hadden tientallen leden gereageerd op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering die de weg naar een statutenwijziging moest vrijmaken. De stemming bleek eensgezind: de voorgestelde statutenwijziging kon rekenen op een groot draagvlak. Een kiescommissie gaat nu aan de slag om voor elk kiesdistrict kandidaten te zoeken en voor te dragen.
bron: Ledenraad
Tekst volledige nieuwsbericht

ANBI logo