Ypsilonbrochure over privacy en autonomie vult leemte

‘Wie zorgt praat mee’ is de naam van de nieuwe Ypsilonbrochure over privacy en autonomie. Familie kan heel goed betrokken worden bij de zorg, zonder dat de privacy van de patiënt of het beroepsgeheim van de hulpverlener in het geding komt. De nieuwe uitgave vol goed leesbare, actuele informatie bespreekt de praktijk, de wenselijkheden, mogelijkheden, knelpunten en oplossingen.

Net als in de somatische zorg is in de moderne en optimale behandeling van iemand met een ernstige psychiatrische aandoening de inbreng van familie of naasten geïntegreerd. In de behandelrichtlijn schizofrenie, de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) die in voorbereiding is, maar ook in de criteria die zorgverzekeraars hanteren, heeft familie een plaats. Niet voor niets: In verschillende studies is aangetoond dat betrokkenheid van familie leidt tot betere resultaten van de behandeling.

Alhoewel de brochure in eerste instantie is geschreven voor de omgeving, verwacht Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter dat ze breder zal worden verspreid dan onder familieleden alleen. “Familieleden zijn niet de enigen met vragen. Veel hulpverleners worstelen dagelijks met de vraag hoe ze moeten omgaan met privacy. Dit is de enige brochure met antwoorden en bovendien nog eentje die echt toegankelijk en prettig leesbaar is.”

De 32 pagina’s tellende brochure is online te bestellen via www.ypsilon.org/webwinkel. Prijs: € 4,50 voor leden en € 6,50 voor niet-leden.

ANBI logo