U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > behandeling
  4.  > second opinion

Wanneer een second opinion?

Een second opinion is gewenst als iemand het niet eens is met de diagnose of niet tevreden is over de lopende behandeling. 

  • De medicatie blijft jarenlang onveranderd en het resultaat is niet bevredigend: de psychose blijft, de patiënt is weinig actief of blijft last houden van veel bijwerkingen.
  • Het verloop is erg wisselend en de medicatie wordt vaak veranderd.
  • Patiënt of familie kunnen zich niet vinden in de diagnose. Ze willen zich niet neerleggen bij de opvatting dat er niets meer gedaan kan worden.
  • Patiënt of familie vragen zich af of er geen andere behandelmogelijkheden zijn voor zorg, dagbesteding, begeleiding of psychotherapie.

Een behandelaar heeft tijd nodig om een patiënt goed in te stellen op de medicatie. Het kan soms wel een paar maanden duren voor het duidelijk is of een bepaald antipsychoticum aanslaat en welke dosering nodig is. Het kan nodig zijn om na het eerste antipsychoticum nog een tweede en zelfs een derde uit te testen. Het is weinig zinvol om een second opinion aan te vragen als de psychiater nog bezig is met het instellen van de medicatie.

Met een second opinion vraagt men of alle relevante behandelmogelijkheden zijn uitgeprobeerd. 

Vergoeding

Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of een second opinion geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Waar ga ik heen voor een second opinion?

Een second opinion kan bij verschillende instellingen worden aangevraagd. De afweging kunt u samen met de patiënt en behandelaar maken.
In academische ziekenhuizen is men bekend met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van medicatie en behandelmethoden. Niet iedere regio heeft echter een academisch ziekenhuis en een academisch ziekenhuis buiten de regio heeft minder zicht op het behandelaanbod dat in uw regio voorhanden is. U loopt dus het risico dat daar een behandeling wordt voorgesteld die niet te realiseren is in de regio waar de patiënt vandaan komt. Soms zal de opiniegever dan voorstellen de patiënt voor bepaalde tijd op te nemen om hem op de behandeling in te stellen, waarna de regionale behandelaar het weer overneemt. Of zo'n opname wenselijk is moet worden afgewogen.

Een psychiater uit de regio als opiniegever heeft als voordeel dat hij wel precies weet wat het aanbod is in de regio, vooral ook als het om andere aspecten van zorg gaat dan alleen medicatie.
Het ligt voor de hand een deskundige te zoeken die veel ervaring heeft op het gebied van schizofrenie en psychose. Die werkt in de regel in psychiatrische ziekenhuizen of ambulante GGZ-instellingen. Maar ook in algemene ziekenhuizen kunnen psychiaters een second opinion geven. Komt u er niet uit, dan kan Ypsilon u  adviseren.

De behandelaar werkt niet mee

Vraag naar zijn motieven. Misschien ziet hij zelf nog mogelijkheden om de behandeling te verbeteren of vindt hij dat de effecten van een nieuw middel nog moeten worden afgewacht. Vraag duidelijkheid en spreek een termijn af.

Weigert de behandelaar mee te werken aan een second opinion, maar zijn er steekhoudende argumenten dat de huidige behandeling onvoldoende aanslaat, dan kunt u ook zelf een deskundige vragen om een second opinion. U kunt ook de ziektekostenverzekeraar vragen om te bemiddelen.

Mijn familielid werkt niet mee

Hij toont geen initiatief! Veel patiënten hebben last van negatieve symptomen als lusteloosheid en gebrek aan energie. Maar het kan ook zijn dat uw familielid zo murw is door het hoge medicijngebruik, of gehospitaliseerd, dat hij zelf niet gauw om een andere mening zal vragen. Praat erover met uw familielid. Blijft reactie uit, neem dan zelf contact op met de behandelaar en stel uw bevindingen aan de orde.

Het kan ook zijn dat uw zieke familielid helemaal geen andere behandeling wil. Dat kan om allerlei redenen zijn. Misschien is het voor uw familielid niet zo belangrijk als voor u. Het kan ook dat uw familielid heeft geaccepteerd dat hij ziek is en vindt dat hij hiervoor een geschikte behandeling krijgt. Door er open naar te vragen kunt u erachter komen waarom uw opvattingen verschillen van die van de patiënt. 
Het kan ook dat op de achtergrond heel andere motieven spelen dan u vermoedt. Uw familielid blijkt bijvoorbeeld bang voor prikken en houdt het liever bij de pillen die hij heeft. Praten met de patiënt en de behandelaar is in alle gevallen de eerste stap.

Ik ben het niet eens met de second opinion

Het is mogelijk dat ook een second opinion niet tot het oordeel komt dat u graag had willen horen. Steunt de opiniegever de huidige behandeling, dan kunt u misschien accepteren dat de huidige behandeling een goede is. 

CCE

In moeilijke gevallen kunt u de deskundigheid inroepen van het centrum voor consultatie en expertise (CCE). Het CCE adviseert bij complexe vragen in (onder andere) de GGZ. Familieleden kunnen kosteloos een beroep doen op het CCE.
Klik hier voor meer informatie.

 

sluit venster