Een psychische stoornis heb je niet alleen

Mensen zijn sociale wezens. Het gezin waarin we opgroei(d)en, onze familie, partner, kinderen, vrienden en collega’s hebben invloed op onze identiteit en ons gedrag. Als iemand een psychische stoornis krijgt, heeft dat effect op zijn naaste omgeving en vice versa. Auteur(s) Jan Baars...
Lees meer

DSM-5 handboek vertaald

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) bevat de actuele classificatie van psychische stoornissen. Het biedt een systematische onderverdeling, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste stoornissen, met alle bijbehorende criteria. Auteur(s) American...
Lees meer

De ontdekking van kwaliteit

Werkelijk goede zorg komt volgens Baart relationeel tot stand. Dat stelt eisen aan de professionaliteit:minder regelgehoorzaamheid en meer praktische wijsheid. Baart ontwikkelde een theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Auteur(s) Andries Baart Jaar van uitgifte 2018 Uitgever ...
Lees meer

De kunst van ART

Bij een vergeten groep men­sen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen ggz- en RIBW-instellingen wonen is het herstel gestagneerd. Ook de professionals en naasten die om hen heen staan hebben de hoop op herstel verloren. De kunst van ART gaat over echt contact maken en weer aansluit...
Lees meer

De eenzaamheid van de psychose

Leren opkomen voor jezelf is een ontwikkelingstaak. De auteur ontdekte dat die ontwikkeling bij bijna alle onderzochte patiënten in gebreke is gebleven. Bij het herstel is familie heel erg nodig. De Pater pleit voor nauwere samenwerking tussen patiënt, familie en behandelaar. Auteur(s) Mar...
Lees meer

De DSM-5 voorbij

Kritiek op de DSM-5 is makkelijk. Maar de auteur zoekt de nuance in de zin dat elk van zijn stellingen wetenschappelijk wordt onderbouwd. In zijn analyses toont Jim van Os bijvoorbeeld ook aan dat veel patiënten juist worden onderbehandeld. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de...
Lees meer

De appel en de boom

Waarom ben je wie je bent? Is dat aanleg of opvoeding, nature of nurture? Zijn intelligentie en gevoelsleven aangeleerd of aangeboren? Is misdaad een gevolg van _verkeerde_ genen of van een slechte opvoeding? Ontstaat verslaving vanwege foute voorbeelden of is het een gevolg van een genetische v...
Lees meer

Casusboek kwaliteitsstandaarden

Over de toepassing van de zorgstandaarden in de praktijk. Auteur(s) Ton van Balkom e.a. Jaar van uitgifte 2017 Uitgever De Tijdstroom ISBN 9789058980786 Verkrijgbaarheid bij de boekhandel Prijs € 10,00
Lees meer

BuurtzorgT – Werken in De Nieuwe GGZ

BuurtzorgT werkt in de wijk, flexibel, in de omgeving van patient en naaste. Een verademing voor alle partijen. Auteur(s) Henk-Willem Klaassen Jaar van uitgifte 2016 Uitgever V&VN-SPV ISBN ISSN 1386 3541 Verkrijgbaarheid via almere@buurtzorgt.nl Prijs € 5,00
Lees meer

Bondgenoten

Hulpverleners, patienten en naasten zouden een bondgenootschap moeten vormen om de beste zorg te bieden. Boek van SPV en familie-ervaringsdeskundige, voor alle drie de doelgroepen. Auteur(s) Henk-Willem Klaassen Jaar van uitgifte 2014 Uitgever Boom ISBN 9789089533708 Verkrijgbaarhe...
Lees meer
ANBI logo