Zeg me waarom

Iedere dag overlijden er in Nederland gemiddeld vijf mensen door suïcide. Een dierbare verliezen heeft veel impact. Als dit komt door zelfdoding is de schok vaak extra groot. Als nabestaande worstel je met verschillende emoties, zoals onbegrip, machteloosheid, boosheid en schuldgevoelens.  ...
Lees meer

Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Bundel verhalen van nabestaanden over de zelfdoding van een dierbare. Auteur(s) Ivonne van de Venstichting Jaar van uitgifte 2016 Uitgever AquaZZ Arnhem ISBN 978 94 91897 82 5 Verkrijgbaarheid bij de boekhandel Prijs € 13,95
Lees meer

Suïcidepreventie in de praktijk

Suïcidepreventie in de praktijk richt zich primair op wat je moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten etc. De onderwerpen variëren van de onderkenning van suïcidale jongeren op school tot de behandeling van de chro...
Lees meer

Nu je er niet meer bent

Indrukwekkende verzameling brieven van dochters aan hun overleden moeders. Ze komen openhartig geschreven over en gaan nogal eens over zaken, die bij leven van de verschillende moeders lang niet altijd uitgesproken zijn. De wijze van schrijven doet er eigenlijk minder toe, het gaat hier vooral o...
Lees meer

Lucas Casimir

‘Door over Lucas te schrijven hou ik niet alleen hem, maar ook mijzelf levend’, zegt de auteur. Het boek helpt mensen die worstelen met het leven, of met de zelfdoding van een dierbare. En die beseffen dat het anders moet in de zorg. Auteur(s) Frits Woudstra Jaar van uitgifte 2016 Uitg...
Lees meer

Glimlach van boven

De auteur beschrijft zijn jeugd, waarin hij de ouderrol op zich nam omdat zijn vader afwezig en zijn moeder ziek was. Hij waakt over zijn moeder, zorgt voor zijn broer en zusje en leeft met de angst dat zijn moeder iets overkomt. Auteur(s) Dave Mossing Jaar van uitgifte 2014 Uitgever F...
Lees meer

Einde aan de pijn

De behoeften van mantelzorgers in kaart gebracht. Met tips en ‘recepten’. Auteur(s) Simone de Bruijn e.a. Jaar van uitgifte 2017 Uitgever Cliëntenraad GGZ Breburg in Tilburg ISBN Onbekend Verkrijgbaarheid via clientenraad@ggzbreburg.nl Prijs € 15,00
Lees meer

Een tweede leven

Interviews met zestien mensen over hun suïcidepoging(en), hun beweegredenen daarvoor, de aanleiding en hun levensgeschiedenis, aangevuld met achtergrondinformatie en preventieadviezen van een psychiater. Auteur(s) Monique Janssens & Jan Swinkels Jaar van uitgifte 2008 Uitgever www....
Lees meer

De strijd voorbij

Opnieuw een persoonlijk verslag, ditmaal van twee moeders. Beiden hebben een kind met zo ernstige psychiatrische problemen dat verder leven voor hen onmogelijk werd. Hulp bij zelfdoding werd afgewezen door de behandelaars en beide kinderen pleegden zelfmoord. Besproken in YN: lees de recensie....
Lees meer

Afscheid zonder begrafenis

Over rouwen vóór de dood. Over narcisme en schizofrenie. Persoonlijk relaas van een mantelzorger die haar hele leven heeft moeten vechten tegen de ziekten van haar familieleden en de professionele zorg. Besproken in YN: lees de recensie. Auteur(s) Emma van Weel Jaar van uitgifte 2018 ...
Lees meer
ANBI logo